naglowek.jpg
 
Aktualności
Uroczyste oddanie wyremontowanej, powiatowej ulicy Widawskiej w Szadku
15-10-2015

Ulica Widawska w Szadku, droga powiatowa, została wyremontowana  w roku 2015 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, przy udziale finansowym Gminy i Miasta Szadek

Wartość zadania ogółem: 2.180.804,91 zł.

Udziały Partnerów:

Łódzki Urząd Wojewódzki (Budżet Państwa)         1.025.559,00 zł.

Powiat Zduńskowolski                                             1.093.712,34 zł.

Gmina i Miasto Szadek                                                  61.533,57 zł.

 

 

Na uroczystości przecięcia wstęgi administrację rządową reprezentował wicewojewoda łódzki Jarosław Klimas, który pogratulował samorządowcom dobrze przygotowanego projektu.

W ramach zadania wykonano :

Przebudowę drogi powiatowej nr 4932E – ul. Widawska w miejscowości Szadek. Całkowita długość przebudowanej drogi wynosi około 1,497 km. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowościach Szadek i Szadkowice Ogrodzim, gmina Szadek, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie.

W ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni jezdni poprzez nakładkę bitumiczną, wyrównanie i ujednolicenie jej szerokości do co najmniej 5,5m -  6,0 m.

W zakresie włączenia ul. Widawskiej w ul. Piotrkowską (drogę wojewódzką Nr 473) przebudowano samo skrzyżowanie, a na przejściu dla pieszych powstał tzw. azyl.

 

Istniejące chodniki rozebrano i w ich śladzie pobudowano nowe o szerokości średnio od 1,5 do 2,0 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z wjazdami do nieruchomości. Wybudowana została ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokości średnio 2,0 m. Po przebudowie możliwe jest parkowanie w nowo wykonanych zatokach postojowych. Udrożniony został system odwodnienia poprzez przegłębienie istniejących rowów, wyprofilowanie dna i skarp, wykonanie wpustów ulicznych i podłączenie ich do istniejącego systemu odwodnienia. Uporządkowano zieleń wysoką kolidującą  z nowym zagospodarowaniem pasa drogowego. Prace uzupełniono przez nowe oznakowanie poziome i pionowe, nowe pobocza na odcinku leśnym i likwidację kolizji z liniami zasilania energetycznego i telekomunikacyjnymi.

 

Wykonawcą robót budowlanych była firma  „BUD – TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe a nadzór inwestorski sprawował pan Włodzimierz Oleszczak  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Nadzory Budowlane Włodzimierz Oleszczak”.

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg