naglowek.jpg
 
Aktualności
XXIX sesja V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
21-04-2017

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego pan Janusz Kochelski zaprasza na obrady XXIX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 28 kwietnia br. o godz. 10.00 (piątek), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.).

Posiedzenie odbędzie się w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach, 118.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie XXIX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w powiecie zduńskowolskim za 2016 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/86/16 w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035 – FK.7/17.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 – FK.8/17.

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13.Wnioski i oświadczenia Radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie posiedzenia XXIX sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg