naglowek.jpg
 
Aktualności
e-Powiat Zduńskowolski
12-10-2017

Spójne, harmonijne zarządzanie danymi – tak w największym skrócie można określić cel, jaki osiągniemy po wdrożeniu projektu „e-Powiat Zduńskowolski”, na który Powiat otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałania VII.1.2 Technologie informacyjno –komunikacyjne.

 

Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie rozwiązania gwarantującego każdemu użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych obejmujących obszar Powiatu w jednolitym formacie i zapewniających wzajemną spójność́. Projekt dostarczy aktualnych, wiarygodnych i zestandaryzowanych danych, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom: mieszkańcom, przedsiębiorcom, geodetom, rzeczoznawcom majątkowym, komornikom, projektantom, wydziałom Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Zduńskowolskiego korzystającym z ww. zasobów oraz jednostkom gminnej administracji samorządowej.

 

W ramach projektu stworzony zostanie system informacyjny obejmujący infrastrukturę̨ techniczną, cyfrowe zbiory danych przestrzennych (GESUT, BDOT 500, EGiB), infrastrukturę̨ teleinformatyczną, dedykowane rozwiązania programistyczne (systemowe) wraz z ogólnodostępnymi dojrzałymi e-usługami, które umożliwią spójne, harmonijne zarządzanie danymi.

 

Wdrożone zostaną usługi interaktywne, które pozwolą na powiadamianie za pomocą różnych kanałów komunikacji (sms, aplikacja mobilna, e-mail) o zdarzeniach i wydarzeniach. Wdrożony zostanie elektroniczny system konsultacji społecznych, który pozwoli szerzej konsultować z mieszkańcami planowane decyzje oraz system obsługi zamówień publicznych, który znacząco usprawni pracę Starostwa Powiatowego w obszarze zamówień publicznych.

 

Planowana jest także rozbudowa sieci światłowodowej, która połączy trzy budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli zlokalizowane przy:

• ul. Złotnickiego 25

• ul. Królewskiej10

• ul. Żeromskiego 10a

Pozwoli to na poprawienie sprawności i wydajności całego systemu informatycznego i w efekcie wydajniejszą i bardziej bezawaryjną pracę.

System będzie wdrażany w latach 2018 r. - 2020 r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg