naglowek.jpg
 
Aktualności
Obrady XXXVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
23-11-2017

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Janusz Kochelski zaprasza na obrady XXXVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 30 listopada br. o godz. 10.00.

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja starosty zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Ocena stanu środowiska na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2016 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Zduńskowolski od Skarbu Państwa nieruchomości pod drogę.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego zgody na nabycie przez Powiat Zduńskowolski nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 14 w Zduńskiej Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 14 w Zduńskiej Woli - ED/72/17.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zduńskiej Woli w trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe – ED/73/17.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zduńskiej Woli w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Zduńskiej Woli – ED/74/17.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zduńskiej Woli w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Zduńskiej Woli – ED/75/17.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 5 w Zduńskiej Woli w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 5 w Zduńskiej Woli – ED/76/17.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojsławicach w Branżową Szkołę I stopnia w Wojsławicach – ED/77/17.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną nr 1 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe – ED/78/17.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe – ED/79/17.

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną nr 2 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe – ED/80/17.

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną nr 3 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe - ED/81/17.

21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 3 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe – ED/82/17.

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Wojsławicach w Szkołę Policealną w Wojsławicach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe – ED/83/17.

23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wojsławicach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Wojsławicach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe – ED/84/17.

24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe – ED/85/17.

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe – ED/86/17.

26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/42/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski – ED/87/17.

27. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół dla młodzieży: gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski oraz trybu postępowania w tym zakresie – ED/88/17.

28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r.

29. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035–FK.26/17.

30. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 – FK.27/17.

31. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035 w I półroczu 2017 roku.

32. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za I półrocze 2017 roku.

33.Interpelacje i zapytania Radnych.

34.Wnioski i oświadczenia Radnych.

35.Sprawy różne.

36.Zakończenie posiedzenia XXXVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg