naglowek.jpg
 
Aktualności
30 kwietnia. VII sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
23-04-2019

Przewodniczący Rady Zduńska Wola Piotr Warchlewski zaprasza na obrady VII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 30 kwietnia br. o godz.10.00 (wtorek), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511). Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie VII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja starosty zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w powiecie zduńskowolskim.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. opracowania aktualizacji projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019-2040.

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Zduńskowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 -FK.7/19.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.8/19.

12. Stanowisko Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ochrony powietrza na terenie powiatu zduńskowolskiego.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14.Wnioski i oświadczenia Radnych.

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie VII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg