naglowek.jpg
 
Aktualności
Ćwiczenie powiatowe ROPA 2014
16-06-2014
Galerie:

W piątek 13 czerwca na terenie powiatu zduńskowolskiego, na rzece Warcie przed miejscowością Jezioroko w gminie Zapolice odbyło się ćwiczenie powiatowe „ROPA 2014”.

Celem organizacji ćwiczenia było w szczególności:

  • sprawdzenie alarmowania sił i środków,

  • sprawdzenie stanu gotowości operacyjnej jednostek biorących udział w ćwiczeniach,

  • sprawdzenie działalności Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
    w Zduńskiej Woli,

  • doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych,

  • doskonalenie współpracy podmiotów biorących udział w ćwiczeniach.

 

Scenariusz ćwiczeń przedstawiał się następująco:

 

Samochód ciężarowy/cysterna-przewożący 7 tys. litrów oleju napędowego podczas gwałtownego manewru na drodze nr 480 w miejscowości Burzenin uderzył w barierę ochronną mostu na rzece Warcie. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia płaszcza cysterny i nastąpił wyciek przewożonej substancji do rzeki Warty.

 


Czas astronomiczny

Czas operacyjny

Działania

10:40

0:00

Stanowisko Kierowania KP PSP w Zduńskiej Woli drogą radiową otrzymuje informację z PCZK o wypadku samochodu cysterny przewożącej olej napędowy /około 7 tys. Litrów/ w miejscowości Burzenin i wycieku substancji do rzeki Warty. Jednocześnie otrzymuje polecenie powiadomienia osób z KP PSP w Zduńskiej Woli będących w składzie PZZK o jego zwołaniu w miejscowości Pstrokonie o godz. 11:15.

11:15

0:35

Posiedzenie PZZK w Sali OSP Pstrokonie - wypracowanie decyzji.

11:40

1:00

Dyżurny operacyjny powiatu po przyjęciu dyspozycji od PZZK dysponuje na miejsce zdarzenia D-cę JRG KP PSP w Zduńskiej Woli tj. SLRr VW Amarok z pontonen. Jednocześnie przekazuje polecenie PZZK wykonania rekonesansu w celu wybrania miejsca prowadzenia akcji.

- D-ca JRG przejmuje dowodzenie /Kierujący Działaniami Ratowniczymi - KDR/

11:45

1:05

SK KP PSP dysponuje na polecenie KDR następujące siły i środki w ustalone miejsce koncentracji tj. OSP Pstrokonie:

JRG KP PSP w Zduńskiej Woli następujące samochody rat. gaśnicze:

-GCBA 5/32

- SRt IVECO i pompa skimer

OSP Pstrokonie – VW T4 z łodzią płaskodenną

OSP Zapolice -GCBA 4/27

OSP Rembieszów – GBA 2,5/16

OSP Janiszewice – GBA 2,5/20 Zabezpieczenie rejonu w siedzibie KP PSP w Zduńskiej Woli

11:50

1:10

- powiadamia WSKR w Łodzi oraz Komendanta Powiatowego PSP w Zduńskiej Woli;

- powiadamia KP Policji w Zduńskiej Woli o potrzebie zapewnienia przejazdu zastępom ratowniczym.

12:05

1:25

KDR podejmuje decyzję o wyznaczeniu miejsca działań JOP oraz przekazuje inf. do PZZK o konieczności zadysponowania koparko-ładowarki w okolice miejscowości Jeziorko w celu wykonania drogi dojazdowej do rzeki Warty dla samochodów rat. gaśniczych.

 

12:06

1:26

W miejsce koncentracji sił i środków dojeżdżają wszystkie zadysponowane zastępy.

12:10

1:30

KDR potwierdza przyjazd koparko ładowarki, która umożliwia dojazd do brzegu rzeki Warty zastępom skoncentrowanym w jednostce OSP Pstrokonie.

12:15

1:35

Przyjazd na miejsce działań ratowniczych wszystkich zastępów.

KDR po ocenie sytuacji na miejscu zdarzenia dzieli teren na dwa odcinki bojowe.

I odcinek bojowy – SLRr Volkswagen z pontonem, zastęp GCBA 5/32, VW Pstrokonie z łodzią płaskodenną,

Zadania:

- sprawienie zapory płaszczowej

- wykonanie stanowiska umocowania zapory na środku rzeki (wykorzystanie przewróconego pnia drzewa, pętla z liny stalowej zakończona zatrzaśnikiem – OSP Pstrokonie)

- przeciągnięcie zapory z brzegu rzeki do wcześniej utworzonego stanowiska mocowania

- podczepienie kotwic do zapory

- ciągła kontrola z pozycji wody ustawionej zapory

 

II odcinek bojowy – SRt IVECO, zastęp GCBA 4/27 Zapolice, GBA 2,5/16 Rembieszów.

Zadania:

- zabezpieczenie miejsce zdarzenia

- wykonanie punktu pompowania substancji ropopochodnej z powierzchni wody,

- zbieranie, uszczelnienie zapory, ochrona brzegu rzeki przed zanieczyszczeniem olejem napędowym przy wykorzystaniu belek słomy

12:30

1:50

KDR przekazuje do SK KP PSP polecenie zorganizowania na miejsce prowadzonych działań:

- sprzętu na którym można składować i przewozić zanieczyszczoną słomę oraz jej dostarczenie na miejsce prowadzonych działań

- pojazdu ze zbiornikami do gromadzenia i przewożenia wypompowanej zanieczyszczonej wody.

12:35

1:55

SK KP PSP przekazuje polecenia KDR-a do PZZK celem natychmiastowej realizacji

13:10

2:30

Następuje rozpoczęcie zbierania plamy oleju napędowego z rzeki Warty, która po rozstawionej zaporze spływa w kierunku stanowiska jej zbierania.

13:45

3:05

KDR przekazuje do SK KP PSP:

Sytuacja na miejscu prowadzonych działań:

- olej napędowy zebrany z powierzchni wody, przepompowany do zbiorników. Zbiorniki gotowe do przewiezienia do punktu utylizacji

- zanieczyszczona słoma zebrana i naszykowana do przewiezienia do punktu utylizacji. Górny brzeg rzeki sprawdzony pod kątem jego zanieczyszczenia ropą.

13:50

3:10

KDR przekazuje do SK KP PSP:

Akcja zakończona. Polecam:

- zwinąć sprzęt użyty podczas działań,

- przywrócić (odblokować) ruch drogowy

14:00

3:30

Akcja zakończona

 

 

SIŁY I ŚRODKI BIORĄCE UDZIAŁ

W DZIAŁANIACH RATOWNICZO GAŚNICZYCH

 

JRG KP PSP w Zduńskiej Woli

SLRr Volkswagen z pontonem

GCBA 5/32 Mercedes

SRt Iveco

 

OSP Pstrokonie

SLOn z łodzią płaskodenną

 

OSP Zapolice

GCBA 4/27

 

OSP Rembieszów

GBA 2,5/16

 

OSP Janiszewice

GBA 2,5/16 – zabezpieczenie rejonu

 

PCZK w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Urząd Gminy Zapolice

KP Policji w Zduńskiej Woli,

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,

dodatkowo udział brał z-ca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Mariusz Konieczny oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

 

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg