naglowek.jpg
 
Aktualności
Grant na lepszy start

Odbyło się dziś spotkanie informacyjne ze Stowarzyszeniem lokalna Grupa Działania POLICENTRUM, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Podczas spotkania przedstawione zostały zasady przyznania mikrodotacji i aplikowania w konkursie o GRANT NA LEPSZY STRAT.


Grant na lepszy start to program wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa łódzkiego.

Podstawą realizacji konkursu „Grant na lepszy start” w roku 2014 jest Regulamin konkursu (w załączniku)

 

Wnioski o dofinansowanie w roku 2014 przyjmowane są w terminie od:
1 sierpnia do 15 września 2014 r
wypełnione wyłącznie na formularzach wniosków pobranych ze strony www.grantnalepszystart.pl.

 

Okres realizacji projektów dofinansowanych w konkursie „Grant na lepszy start” w 2014 roku to: 1 października – 10 grudnia 2014 r

 

Wysokość dofinansowania w postaci mikrodotacji: od 1 500 zł do 5 000 zł.

 

Wnioski powinny być składane w formie papierowej, osobiście w biurze danego Operatora (powiat zduńskowolski obsługuje  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM w Strykowie – adres poniżej) bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu, nie data stempla).

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać u właściwego Operatora:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

Plac Łukasińskiego 4

95-010 Stryków

Tel/fax.: 42 719 90 64

e-mail: biuro@polcentrum.pl

 

W związku z dużym zainteresowaniem podczas spotkania organizacyjnego, informujmy, że wnioski można składać osobiście również w siedzibie Starostwo Powiatowego w Zduńskiej Woli w sekretariacie do dnia 12 września 2014 r. do godz. 15.00. Powyższy wniosek musi być zapakowany w kopercie z dopiskiem “Grant na lepszy start”.


Więcej o progranie na stronie www.grantnalepszystart.pl

 

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg