naglowek.jpg
 
Aktualności
Stawiamy na promocję gospodarczą
05-01-2017

Jeszcze większa promocja gospodarcza Powiatu Zduńskowolskiego, wykreowanie kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej - to nasz priorytet na najbliższe lata. Powiat Zduńskowolski znalazł się na 4. miejscu wśród projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-008/16 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II. 2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość ogółem projektu, przygotowanego przez Powiat Zduńskowolski to 2 103 642 złotych.

 

Projekt będzie służył promocji lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz zaawansowane materiały budowlane.

 

Będziemy zmierzać do wykreowania kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej Powiatu Zduńskowolskiego, ukierunkowanej na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.

 

Chcemy wzmocnić wizerunek Powiatu Zduńskowolskiego jako obszaru, który sprzyja przedsiębiorcom i przedsiębiorczości.

 

Grupami docelowymi są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz podmioty odpowiedzialne za rozwój gospodarczy regionu, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, a także uczniowie szkół zawodowych, zlokalizowanych na terenie naszego powiatu.

 

Projekt realizowany będzie od kwietnia 2017 do końca 2020 roku.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

http://www.cop.lodzkie.pl/images/konkursy/2016/08-konkurs-02-02-02-IP-02-10-008_16/Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania-02-02-02-IP-02-10-008_16.pdf

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg