naglowek.jpg
 
Aktualności
XXVIII sesja V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
31-03-2017

Zakończyła się XXVIII sesja V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Radni podjęli dziś szereg uchwał oraz przyjęli sprawozdania i informacje z działań prowadzonych przez jednostki funkcjonujące w powiecie.

 

Podjęte dziś uchwały dotyczą:

- wprowadzenia dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez Powiat Zduńskowolski w roku 2017;

- określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku;

- dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i Specjalnych;

- założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli;

- zmian w Uchwale Nr XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035;

- zmian w Uchwale Nr XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.

 

Ponadto radni przyjęli sprawozdania i informacje:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zduńskowolskiego za rok 2016;

- sprawozdanie z realizacji w roku 2016 - przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli - Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 w powiecie zduńskowolskim;

- sprawozdanie z realizacji w roku 2016 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli - Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie powiatu zduńskowolskiego w latach 2010-2020;

- sprawozdanie z realizacji w roku 2016 - przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli - Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zduńskowolskim na lata 2011-2020;

- sprawozdanie z realizacji w roku 2016 - przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli - „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2019 w Powiecie Zduńskowolskim;

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli za rok 2016;

- informację z realizacji w 2016 roku „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w latach 2014-2019;

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w 2016 roku;

- informację o programach profilaktycznych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli;

- raport o stanie środowiska w województwie łódzkim.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg