naglowek.jpg
 
Aktualności
Nowe ciągi pieszo-rowerowe. Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia
11-09-2017

Utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km, biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do Zapolic – zakłada projekt, którego dotyczyło dzisiejsze podpisanie umowy na realizację zadania: „Zaprojektowanie i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego”, realizowanego w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty.

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa ciągów rowerowo – pieszych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego” w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, wyłoniono wykonawcę ww. przedsięwzięcia – konsorcjum firm składające się z Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz – Lidera konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski – Partnera konsorcjum.

Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 13 185 000,01 zł.

 

Prace projektowe i roboty budowlane zostaną wykonane w 4 etapach:

 

Etap I obejmujący wykonanie kompletnej dokumentacji wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami i innymi zezwoleniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Punktu Informacyjnego i Miejsca Odpoczynku Rowerzystów (MOR) na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli oraz Punktu Informacyjnego przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskie Woli - w terminie do 15.06.2018 r.

 

Etap II obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego w miejscowości Piaski z uwzględnieniem przebudowy drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski wraz z budową infrastruktury miejsca odpoczynku rowerzystów MOR 5 w miejscowości Piaski na działce nr 728 - w terminie do 16.11.2018 r.

 

Etap III obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy infrastruktury ciągu pieszo–rowerowego na odcinku od miejscowości Tymienice do miejscowości Wojsławice wraz z budową infrastruktury miejsc odpoczynku rowerzystów: MOR 3 w Korczewie na działce nr 191/1, MOR 4 w Wojsławicach na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego - w terminie do 30.11.2018

 

Etap IV obejmujący wykonanie robót budowlanych w zakresie:

1. budowy infrastruktury ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Piaski do miejscowości Strońsko wraz z budową infrastruktury miejsc odpoczynku rowerzystów:

- MOR 7 w Strońsku

- MOR 8 w Zapolicach na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach,

2. budowy infrastruktury ciągów pieszo – rowerowych na odcinku ul. Piwna – ul. Paprocka,

3. wykonania oznakowania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego wraz z oznakowaniem obiektów i atrakcji turystycznych - w terminie do 31.07.2019 r.

 

Projekt pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 211 655 zł w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jest to projekt partnerski współtworzony przez Powiat Zduńskowolski – Lidera Partnerstwa, oraz Gminę Zduńska Wola i Gminę Zapolice.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 i zakłada utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego i pieszego o długości niemal 27 km biegnącego z miejscowości Wojsławice przez Zduńską Wolę, Piaski, Strońsko do Zapolic. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ponad 13 km ciągów pieszo – rowerowych, oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych, utworzenie 2 Punktów Informacyjnych i 8 Miejsc Odpoczynku Rowerzystów na trasie szlaku. Ponadto częścią projektu są inwestycje na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego min. utworzenie wypożyczalni rowerów oraz kijków Nordic Walking, siłowni zewnętrznej, Punktu Informacyjnego i parkingu, tak aby ośrodek stał się bazą wypadową dla turystów.

 

Efekty projektu będą rozpowszechniane w regionie poprzez kampanię promującą ofertę turystyczną, której częścią będzie min. strona internetowa, aplikacja mobilna, film i spoty reklamowe oraz organizacja pikniku promującego projekt.

 

Celem przedsięwzięcia jest rozwój gospodarki turystycznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na kompleksowe i racjonalne wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu oraz promowanie jego walorów turystycznych. Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszaru, co będzie generowało zwiększenie ruchu turystyczno – rekreacyjnego i wpłynie na rozwój sektora usług turystycznych.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg