naglowek.jpg
 
Aktualności
Projekty dotyczące szkolnictwa realizowane w ramach dotacji unijnych
09-11-2017

Miło nam poinformować o projektach realizowanych w ramach dotacji unijnych. Działania dotyczą szkolnictwa, a ich szczegółowe opisy znajdują się poniżej.

 

 

Od Montessori do samodzielności III

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli pozyskał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Od Montessori do samodzielności III”.  Wartość finansowa projektu to kwota 362 107,75 zł ( wartość w euro 84 084,00). Projekt będzie całościowo finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą na szkolenia i wizyty studyjne do placówek partnerskich do Pragi, Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Bułgarii. Szkolenia będą kontynuacją szkoleń rozpoczętych w ramach projektu „Od Montessori do samodzielności II”.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, jak również nabycie uprawnień do pracy z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Montessori, co przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Okres realizacji projektu obejmuje: 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

 

 

 

Kluczowe kompetencje - kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i  J. Sylli w Zduńskiej Woli otrzymał dofinansowanie na projekt pn. “Kluczowe kompetencje - kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”. Wsparcie skierowane będzie do 75 uczniów oraz 20 nauczycieli liceum. Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. W ramach planowanych działań uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, języków obcych i informatyki, nauczyciele skorzystają z kursów doskonalących, a pracownie szkolne  doposażone zostaną  w urządzenia stałe i mobilne.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu: 168.798,60 zł,

w tym wnioskowane dofinansowanie: 156.982,70 zł.

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego to kwota: 11.815,90

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 30.04.2019r.

 

 

Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli  realizuje od października 2017 roku projekt pn. „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

 Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co w konsekwencji przełoży się na poprawę zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSE. Wsparciem zostanie objętych 130 uczniów oraz 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych. W ramach pozyskanych środków uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w dodatkowych zajęciach i szkoleniach, m. in.  z produkcji i naprawy pakietów elektronicznych, programowania i eksploatacji sterowników PLC, programowania mikrokontrolerów AVR, administracji sieciowymi systemami operacyjnymi ASSO oraz odbyć staże u pracodawców. Nauczyciele będą mogli skorzystać ze studiów podyplomowych i specjalistycznych szkoleń. W ramach dofinansowania wzbogacone zostanie również wyposażenie pracowni sieci komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz pracowni elektronicznej.

Całkowita wartość projektu: 1.851.430,85 zł,

w tym wnioskowane dofinansowanie: 1.666.287,76 zł.

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego to kwota: 185.143,09 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 30.09.2019r.

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zatwierdziła do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekt Europejskie inspiracje - szansą na rozwój w branży żywnościowej”.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Skierowany jest do 45 uczniów kierunków: technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia  i usług gastronomicznych oraz do 13 nauczycieli i 4 osób z kadry zarządzającej. Uczestnicy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą do Danii i Hiszpanii. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły.

Wartość finansowa projektu to kwota 638 709,93 zł (wartość w euro 148 313,00). Projekt  będzie całościowo finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Okres realizacji : 02.10.2017r.do 01.06.2019 r.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg