naglowek.jpg
 
Aktualności
Budżetowa sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego
27-12-2017

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego podjęto uchwałę dotyczącą przyszłorocznego budżetu. Wydatki zgodnie z projektem budżetu to ponad 112 mln zł, dochody powiatu to 101 mln zł. Deficyt w wysokości 11 mln złotych podlegać będzie skredytowaniu.

 

Duża część budżetu przeznaczona będzie na sfinansowanie inwestycji, m.in. budowę łącznika z drogą ekspresową S8, realizację projektu "Aktywna Dolina rzeki Warty", rozbudowę szkoły w Karsznicach i Zespołu Szkół im. Grzegorzewskiej.

 

Sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego była też sposobnością do wręczenia Jarosławowi Stulczewskiemu, prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, legitymacji Społecznego Opiekuna Zabytków. Legitymacja taka została w powiecie zduńskowolskim wręczona po raz pierwszy, a jednym z głównych uprawnień opiekuna zabytków będzie informowanie o nieprawidłowościach dotyczących obiektów zabytkowych lub innych cennych budowli. Społeczny opiekun zabytków może zwrócić się z prośbą o pomoc do instytucji takich, jak np.: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, organy urbanistyki, nadzoru budowlanego itp.

 

Janusz Ratajczyk, prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego spółka z o.o. przedstawił informację na temat sytuacji szpitala po zaprzestaniu działania spółki NZOZ Lekarze Urolodzy Marek Rożniecki i Partnerzy, w zakresie leczenia urologicznego.

 

Poza uchwałą budżetową, radni podjęli uchwały dotyczące:

 

- zmian w Uchwale dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2035;

- zmian w Uchwale dotyczącej budżetu na rok 2017;

- ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018-2035;

- uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Zduńskowolskim”.

- szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r.

- zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 rok.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg