naglowek.jpg
 
Aktualności
XLVII sesja V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
24-08-2018

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Janusz Kochelski zaprasza na obrady XLVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 31 sierpnia br. o godz. 10.00

 

Posiedzenie odbędzie się w  Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie XLVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/30/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/31/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/32/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/11/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2020.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 – FK. 20/18.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 – FK.21/18.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny Gminy Zduńska Wola, stanowiącej drogę wewnętrzną na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/34/18 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego, szczegółowości projektu budżetu i rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego –FK.22/18.

17.Interpelacje i zapytania Radnych.

18. Wnioski i oświadczenia Radnych.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie XLVII sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg