naglowek.jpg
 
Aktualności
47. sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego
31-08-2018

Zakończyła się sesja 47. sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Posiedzenie odbyło się dziś - 31 sierpnia, w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli przy ul. Dolnej 41.

 

Radni podjęli uchwały dotyczące:

 

- zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Zduńskiej Woli,

- zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach,

- zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli,

- określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku,

- zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2020,

- zmian uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035,

- zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

- zmian uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny Gminy Zduńska Wola, stanowiącej drogę wewnętrzną na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego.

- zmian uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego.

- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego, szczegółowości projektu budżetu i rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

 

Podczas sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego 6 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowo – wychowawczych podległych powiatowi odebrało z rąk Starosty Zduńskowolskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz złożyło uroczyste ślubowanie. Aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciele musieli odbyć w szkole staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy, a następnie zdać egzamin przed komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

 

Awans otrzymali następujący nauczyciele:

1)    Małgorzata Rachwalak – nauczyciel Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli,

2)     Karolina Filipczak – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli,

3)    Agnieszka Wyrębak  – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli,

4)    Marcin Tęsiorowski – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli,

5)    Marzena Lasota – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli,

6)    Jakub Siniarski – nauczyciel Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

 

Powierzenie stanowiska dyrektora na 5-letnią kadencję: 1.09.2018 – 31.08.2023 otrzymali dyrektorzy:


Renata Kosińska – Graf – dyr. Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

 

Joanna Jarosławska – dyr. Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli


Monika Kiedrowska – dyr. Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.

 

Podczas sesji Wojciech Rychlik, Starosta Zduńskowolski wręczył wyróżnienia za osiągnięcia podczas Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych w Lekkoatletyce Marcie i Pawłowi Piotrowskim.

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg