naglowek.jpg
 
Aktualności
ZSRCKU w Wojsławicach realizuje projekty w ramach RPO WŁ
12-09-2018

Zespół Szkół Rolnicze Censtrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach  w ramach Programu RPO WŁ realizuje dwa projekty: „A nuż widelec…” oraz „W pole z GPS-em”.

 

„W pole z GPS-em”

W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach od 1 czerwca 2018 r. realizowany jest projekt pn. „W pole z GPS-em” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

W ramach projektu 40 uczniów kierunków technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki weźmie udział w kursach, szkoleniach i wyjazdach branżowych oraz płatnych stażach zawodowych u pracodawców, natomiast 7 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesie swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach doskonalących. Ponadto  szkolne pracownie doposażone zostaną w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.

Całkowita wartość projektu: 1.078.394,40 zł

w tym wnioskowane dofinansowanie: 970.554,96

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego to kwota: 107.839,44 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. – 31.05.2020r.

 

„A nuż widelec…”

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach od 1 czerwca 2018 r. realizuje projekt pn. „A nuż widelec…” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 3 nauczycieli. W ramach zadań zaplanowane jest doposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, organizacja staży zawodowych i dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla  nauczycieli.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu: 572.361,00 zł

w tym wnioskowane dofinansowanie: 515.124,90

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego to kwota: 57.236,10 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2018r. – 31.05.2020r.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg