naglowek.jpg
 
Aktualności
I sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
16-11-2018

Komisarz Wyborczy w Sieradzu Agata Sobieszek-Krzywicka zaprasza na obrady I sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 22 listopada br. o godz. 11.00, na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.). Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad I sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego przez radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie Radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu obowiązków prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór .

8. Wybór Starosty Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Zduńskowolskiego,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9. Wybór Wicestarosty Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wicestarosty,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

10. Wybór Członków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Członków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Wnioski i oświadczenia Radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia I sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg