naglowek.jpg
 
Aktualności
Sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego
30-11-2018

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na II sesję VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję 7 grudnia br. o godz. 1000  (piątek) na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

 

Sesja odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie II sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

2. Przyjęcie protokołu z I sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu Zduńskowolskiego oraz określenia zakresu ich działania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Programowo-Budżetowej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu liczbowego i powołania Komisji Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Zduńskowolskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie diet radnych powiatu zduńskowolskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Starosty Zduńskowolskiego.

14. Interpelacje i zapytania Radnych.

15. Wnioski i oświadczenia Radnych.

16. Sprawy różne.

17.Zakończenie II sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg