naglowek.jpg
 
Aktualności
Raport o stanie powiatu
14-05-2019

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

 

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu zduńskowolskiego

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy Powiatu Zduńskowolskiego mogą zabierać głos.

 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie za pośrednictwem urzędu Starostwa Powiatowego (sekretariat), poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.

 

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu zduńskowolskiego w załączeniu.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Raport o stanie Powiatu Zduńskowolskiego za 2018 r. zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 30 maja 2019 r. W konsekwencji, zgłoszenia winny zostać złożone najpóźniej w dniu 29 maja 2019 r.

 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg