naglowek.jpg
 
Aktualności
XIII sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
23-10-2019

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady XIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 30 października br. o godz. 10.00 (środa), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511).

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie XIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Zduńskowolskiego na koszt właściciela i przechowywanie tych pojazdów na wyznaczonym parkingu strzeżonym w 2020 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego położonej przy ulicy Spacerowej w Zduńskiej Woli.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Zduńskowolskiego za rok szkolny 2018/2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu na dofinansowanie zadania pn: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego – FK. 21/19.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 - FK.22/19.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 – FK.23/19.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu.

13. Informacja Starosty Zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi.

14. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

15. Interpelacje i zapytania Radnych.

16. Wnioski i oświadczenia Radnych.

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie XIII sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg