naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Staże i przyznanie bonu na zasiedlenie
16-06-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu i przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim". Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Szczegóły w poniższym komunikacie PUP:

 

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu i przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Projekt jest skierowany do:

- osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET

 

Definicja NEET:

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje, nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy),

 

W procesie rekrutacji priorytetowo traktowane będą:

- osoby niepełnosprawne,

- osoby do 25. roku życia bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy,

- osoby w wieku 25 lat i więcej bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy,

- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia lub osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe),

 

Osobom do 29. roku życia kwalifikującym się do udziału w projekcie wsparcie musi być udzielone w okresie do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

• na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

 

Wnioski z logiem „Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój" można pobierać ze strony internetowej: www.zdunskawola.praca.gov.pl

 

Informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

pok. 1,3, 8,18,19, Tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 258, 264, 279,280

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg