naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Staże i prace interwencyjne
16-06-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu i pracy interwencyjnej. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Szczegółowa informacja PUP poniżej:

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu i pracy interwencyjnej w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

 

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

 

• osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

 

• osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP),

 

• osoby powyżej 50. roku życia,

 

• osoby niepełnosprawne,

 

• kobiety.

 

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu na podstawie umowy o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

 

Wnioski z logiem „Promuje Łódzkie" można pobierać ze strony internetowej: www.zdunskawola.praca.gov.pl

 

Informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

pok. 1, 3, 8, 18, 19;

Tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 258, 264, 279, oraz 280

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg