naglowek.jpg
 
Aktualności
Wsparcie finansowe z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.
16-07-2020

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych Komisja Europejska zachęca do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/0030)

Zakłada się, że w ramach projektu:

• wdrożony zostanie model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru, dotyczącej minimalnego dochodu, poprzez zintegrowane podejście do aktywnej integracji, które łączy zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych i wspierających dostęp do zatrudnienia;

• zintegrowane wsparcie i usługi będą skutecznie dostarczane do (najbardziej) wrażliwych grup społecznych;

• metodologia oceny aktywizacji ( w społeczeństwie i na rynku pracy) wrażliwej populacji;

• ponad 80% klientów będzie zatrudnionych, szkolonych lub uczestniczyć w innych aktywizujących działaniach lub objętych innymi działaniami społecznymi.

 

Świadczenie minimalnego dochodu nie będzie finansowane w ramach projektu.

Komisja planuje sfinansować około 8 projektów, przy czym dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, a wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.

Wymagane kategorie, które kwalifikują wnioskodawcę i współwnioskodawców do projektu:

• organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania;

• organizacja non-profit (prywatna lub publiczna);

• ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe;

• organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

• organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Data rozpoczęcia działań projektu to 1 kwietnia 2021 r. , a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy.

Komisja zachęca wnioskodawców do złożenia propozycji projektu w języku angielskim co znacznie przyspieszy ich rozpatrzenie. Wnioski złożone w jednym z języków urzędowych UE zostaną również przyjęte ale należy do nich dołączyć streszczenie w języku angielskim.

Więcej informacji: https://bit.ly/3dVPovY

Szczegółowe zapytania można przesyłać na e-mail: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg