naglowek.jpg
 
Aktualności
XXV sesja VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
18-09-2020

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Piotr Warchlewski zaprasza na obrady XXV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 25 września br. o godz. 10.00 (piątek), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r poz. 920). Ze względu na pandemię koronawirusa, sesja odbędzie się online.
Transmisja on-line: http://bip.powiatzdunskowolski.pl/artykuly/144/sesje-online

 

Proponowany porządek obrad:

1 Otwarcie XXV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli za 2019 r.

6. Raport i Opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.o.o w Zduńskiej Woli wraz z wynikiem finansowym oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.o.o. w Zduńskiej Woli.

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Zduńskowolskiego Nr XIV/78/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2020 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

9. Informacja o działaniach podjętych przez samorządy terytorialne powiatu zduńskowolskiego w celu ograniczenia smogu i efektu cieplarnianego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania w ramach projektu pn. Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław — Tczew LCS Zduńska Wola Karsznice pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Gminą Zduńska Wola a Powiatem Zduńskowolskim

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/94/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego — FK. 19/20.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/95/19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020 - F-K.20/20.

13. Informacja Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

14. Interpelacje i zapytania Radnych.

15. Wnioski i oświadczenia Radnych

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie XXV sesji VI kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg