naglowek.jpg
 
Aktualności
PUP. Ograniczenie obsługi Interesantów w związku z COVID-19
26-05-2020

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o ograniczeniach obsługi interesantów. Poniżej komunikat PUP w tej sprawie. 

 

O G Ł O S Z E N I E
dotyczące ograniczenia obsługi Interesantów
Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli
 w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem COVID-19Zgodnie z § 12 w zw. z § 22 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878), przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, decyzją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli wprowadzono czasowe ograniczenia w wykonywania zadań publicznych związanych z obsługą Interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania.

  1. Dla obsługi interesantów wyznacza się pojedyncze stanowiska, z zastrzeżeniem że w jednym pomieszczeniu dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
  2. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli zajmujący się bezpośrednią obsługą Interesantów zobowiązani są do noszenia zabezpieczeń indywidulanych.
  3. Interesanci urzędu pracy obsługiwani będą przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa tj. zobligowani są do zakrywania części twarzy: nosa 
    i ust, noszenia rękawiczek ochronnych i dezynfekcji rąk przed wejściem do pokoju, zachowania odstępu 2 metrów.
  4. Ruch Interesantów będzie odbywał się pod nadzorem upoważnionego pracownika koordynującego.
  5. Załatwianie spraw wymagających obsługi bezpośredniej dotyczy wyłącznie spraw, które wymagają osobistego kontaktu z pracownikiem urzędu.
  6. Kontakt bezpośredni w urzędzie może nastąpić w ustalonym dniu i godzinie po wcześniejszym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym poprzez telefon oraz środki komunikacji elektronicznej.
  7. Wszelkie dokumenty i wnioski do urzędu nadal należy składać elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl, skrzynkę e-puap a także wysyłać pocztą tradycyjną na adres Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4 lub wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się  przy głównym wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4.

 
Wszelkie sprawy przedkładane do Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 4. są realizowane na bieżąco przy uwzględnieniu występującego stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz nałożonych ograniczeń, nakazów i zakazów.
Jednocześnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli prosi o odpowiedzialne zachowanie wszystkich Interesantów, gdyż każde zasadne podejrzenie o zakażeniu pracownika, spowoduje wyłączenie z pracy całego Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg