naglowek.jpg
 
Aktualności
Budżet powiatu prorozwojowy – mimo kryzysu

Na XXI sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego w dniu 21 grudnia najważniejszym punktem było uchwalenie budżetu na 2013 rok. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Omawiając ten dokument, starosta Wojciech Rychlik wymienił szereg inwestycji ujętych w planach na przyszły rok, m.in. drugi etap przebudowy ul. Karsznickiej, remonty kilku odcinków dróg na terenie trzech gmin oraz wstępne prace dotyczące budowy łącznika między drogą ekspresową S-8 a krajową „dwunastką”, poza tym projekty termomodernizacyjne dotyczące kilku ważnych obiektów: dwóch oddziałów szpitalnych (dziecięcego i chirurgii), ZSZ Nr 1, ZS w Karsznicach oraz Bursy Szkolonej, budynku przy ul. Getta, do którego przeniesie się PUP.

Powiat zamierza prowadzić inwestycje z wykorzystaniem środków zewnętrznych, więcej będzie spłat niż nowych zobowiązań – zaplanowany deficyt w wysokości 586 573 zł wiąże się z tym, że uzyskanie dotacji z WFOŚiGW jest obwarowane koniecznością zaciągnięcia pożyczki w Funduszu. Dochody budżetu mają wynieść 65 945 594 zł, wydatki – 66 532 167 zł. Budżet uchwalono 15 głosami. Radni PiS, którzy wstrzymali się od głosu, podnosili przede wszystkim sprawy szpitala: w projekcie budżetu zabrakło, ich zdaniem, środków na obligatoryjną standaryzację jednostki. Starosta Wojciech Rychlik uzasadniał, że powiat jest zaangażowany w termomodernizację dwóch oddziałów szpitalnych, a poza tym zamierza pozyskać środki na kupno nowoczesnego sprzętu z tzw. funduszy norweskich; przekształcenie SPZOZ w spółkę z o.o. miało na celu opanowanie złych tendencji w gospodarce finansowej szpitala – przykład Wieruszowa pokazuje, że spółka może generować środki na inwestycje. W ramach spraw różnych Rada uchwaliła stanowisko popierające działania Sejmiku Województwa Łódzkiego, który wyraził wolę ustanowienia województwa łódzkiego strefą wolną od upraw GMO.

Uroczystym momentem sesji było wręczenie medali „Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego”, które uchwałą Rady zostały przyznane Panu Stanisławowi Urbasiowi (pośmiertnie)

oraz Panu Mirosławowi Drabińskiemu.

Doroczne nagrody otrzymali wyróżniający się świetnymi wynikami sportowcy: nagrody pieniężne Maria Piontek, Maja Nyks i trener Tomasz Szewczyk z MUKS „Park” oraz Adrian Maniewski z Klubu Motorowodnego „Ślizg – Zduńska Wola”

nagrody rzeczowe Magdalena Długosz (SKSS LOK „Sokół”), Marcin Kuźniarek i Adrian Paczkowski ((MMLUKS „Sprint”), Kamil Rachucki, Adrian Stupski, Karolina Zawiera, Szymon Stasiak (MUKS „Park”) Tomasz Endler i Hubert Kołodziejczyk (Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów), Paweł Siteka i Daria Szyjkowska (MUKS „Park”), Daniel Mucha i Joachim Wika (SKSS LOK „Sokół”).

Ponieważ sesja odbywała się „Na Pięterku”, podopieczni placówki wystąpili przed gośćmi z krótkim koncertem kolędników, a na zakończenie radni podzielili się opłatkiem.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg