naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady XXIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
20-02-2013

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pan Krzysztof Nowak Zaprasza na obrady XXIII Sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 27 lutego 2013 r. o godz. 10.00 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji. 
 5. Powołanie Komisji Uchwał. 
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zduńskowolskiego za rok 2012. 
 7. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Powiat Zduńskowolski 2011-2014” za rok 2012.  
 8. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w 2012 roku. 
 9. Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w roku 2012 r. 
 10. Koncepcja funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przeprowadzenia postępowania w celu ustalenia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012 i 1 stycznia 2013 roku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/68/12 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/11 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zduńskowolskiego. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na własność Powiatu Zduńskowolskiego majątku w postaci pawilonu sportowego typu PILAWA, znajdującego się w miejscowości Wojsławice. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (dotyczy umowy z Gminą Zapolice, w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej przez Powiat Zduńskowolski, na projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów – Branica – Ptaszkowice na odcinku Rembieszów – Branica”, realizowany przez Powiat Zduńskowolski).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (dotyczy umowy z Miastem Zduńska Wola w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej przez Powiat Zduńskowolski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont ulicy Łaskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Jagiełły, wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Orione (strona południowa) w Zduńskiej Woli” realizowanego przez Powiat Zduńskowolski oraz wszystkich innych dokumentów związanych z realizacją niniejszego zadania).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania umowy w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej (dotyczy umowy z Gminą i Miastem Szadek, w sprawie ustanowienia partnerstwa i przyjęcia pomocy finansowej przez Powiat Zduńskowolski, projekt pn: ”Remont drogi powiatowej Nr 3722 E Borki Prusinowskie – Zalesie”, realizowany przez Powiat Zduńskowolski.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 19. Informacja o wysokości jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wynikających z obowiązku realizacji art. 30a Ustawy Karty Nauczyciela za rok 2012.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/98/12 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 – FK.5/13.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/97/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2013-2025 – FK.6/13.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/98/12 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 – FK.7/13.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Szadek – FK.8/13.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian programu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego – FK.9/13.
 25. Interpelacje i zapytania Radnych.
 26. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie XXIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg