naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady XXV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
18-04-2013

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pan Krzysztof Nowak zaprasza na obrady XXV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00.

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

 5. Powołanie Komisji Uchwał.

 6. Sprawozdanie z realizacji zadań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku na terenie Powiatu Zduńskowolskiego za rok 2012.

 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w 2012 roku.

 8. Sprawozdanie z realizacji w 2012 r. Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2011-2015.

 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w powiecie zduńskowolskim za 2012 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego do podpisania porozumienia w sprawie współpracy samorządów i koordynacji budowy kanalizacji deszczowej i remontu ulicy Świerkowej w Zduńskiej Woli.

 12. Stanowisko Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie planowanej likwidacji kas biletowych na dworcu kolejowym w Zduńskiej Woli.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/97/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2013-2025 - FK.12/13.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/98/12 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 - FK. 13/13.

 15. Interpelacje i zapytania Radnych.

 16. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 17. Sprawy różne.

 18. Zakończenie XXV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg