naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy do udziału w obradach Sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
13-12-2013

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zduńskowolskiego Pan Krzysztof Nowak zaprasza na obrady XXXIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuje w dniu 20 grudnia 2013 r. o godz. 10.00.

 

 


Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

 


Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie XXXIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Programowo – Budżetowej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2014 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnospołecznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2014 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2014 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/97/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2013-2025 - FK.34/13.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/98/12 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 – FK.35/13.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – FK.36/13.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014.
 16. Interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie XXXIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg