naglowek.jpg
 
Aktualności
XXXVII sesja Rady Powiatu Zduńskowolskiego

W ostatnim dniu lutego radni powiatowi przyjęli trzy sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego: sprawozdanie starosty zduńskowolskiego oraz komendantów powiatowych policji i straży pożarnej.


Dane z zakresu działań policji są uspokajające – w 2013 roku nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w Polsce; w powiecie zduńskowolskim odnotowano 1443 przestępstwa stwierdzone (o 339 mniej niż w roku poprzednim), uzyskano wskaźnik wykrywalności na poziomie 74,45%; przestępstwa kryminalne stanowiły 58,5%, stwierdzono przeszło trzykrotnie więcej przypadków przestępczości narkotykowej wśród nieletnich sprawców, co jest pochodną większej aktywności organów ścigania w tym obszarze; zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, kolizji było więcej niż w 2012 roku, jednak wyraźnie zmalała liczba kolizji z powodu złego stanu dróg.


Liczba zdarzeń, w których interweniowała straż pożarna, wzrosła nieznacznie; odnotowano 134 pożary, 642 miejscowe zagrożenia i 31 fałszywych alarmów; wartość uratowanego mienia oszacowano na 59,580 mln zł. Komenda Powiatowa wzbogaciła się o trzy samochody ratownicze (w tym jeden ciężki), zakupione ze środków zebranych przez komitet społeczny, i dodatkowo o samochód ratownictwa drogowego przekazany prze Komendę Wojewódzką.


Uczestnicy sesji obejrzeli także projekcje dotyczące Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego – dzięki jednomyślnej uchwale Rady powiat zduńskowolski jako ostatni z pięciu partnerskich samorządów przyjął plan rozwoju MOF – a także rozbudowy i modernizacji Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego. Na przedstawionej wizualizacji można było zobaczyć trzykondygnacyjny nowy budynek usytuowany w bliskim sąsiedztwie obecnego głównego obiektu szpitala i połączony z nim pionem komunikacyjnym – pierwszorzędnym założeniem jest skupienie oddziałów szpitalnych w jednym obiekcie. Radni zgłaszali swoje uwagi do projektu, a dokładnie mówiąc: programu funkcjonalno-użytkowego, który jest jeszcze w fazie opracowywania, a ma być gotowy do połowy marca. Wykonanie projektu technicznego rozbudowy i modernizacji szpitala wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę jest przewidywane na marzec 2015 roku.W ramach uchwał okołobudżetowych zatwierdzono środki na sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy ronda w miejscu zbiegu ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli – planowana inwestycja ma być realizowana wspólnie z samorządem miasta.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg