naglowek.jpg
 
Aktualności
Nowe drogi na „Nowym Mieście”

Piątkowe spotkanie w świetlicy przy ul. Świerkowej, na którym przedstawiono sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Wspólnoty Lokalnej Osiedla „Nowe Miasto”, zdominowały sprawy dotyczące projektów kanalizacyjnych i drogowych.


Dzięki porozumieniu dwóch samorządów: Miasta Zduńska Wola i Powiatu Zduńskowolskiego, ul. Świerkowa zostanie w tym roku uzbrojona w kanalizację sanitarną i deszczową (zadanie Miasta) i zyska nową nawierzchnię (zadanie Powiatu). Po remoncie droga będzie miała 6 m szerokości, chodnik po obydwu stronach i ścieżkę rowerową po zachodniej stronie; zostaną wykonane wjazdy do posesji, a także oznakowanie pionowe i poziome. Odpowiadając na pytanie o trwałość nowej nawierzchni naczelnik Wydziału Dróg i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego Piotr Pacelt oświadczył, że w projekcie została uwzględniona opinia geotechniczna i ocena natężenia ruchu – na tej podstawie ustalono odpowiednie parametry warstw.


Powiat rozpocznie remont ul. Świerkowej po zakończeniu przez Miasto prac kanalizacyjnych – jak wyjaśnił prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Andrzej Aleksandrowicz, realizacja projektu kanalizacji musi się zakończyć odtworzeniem pierwotnego stanu drogi, co kłóci się ze zdrowym rozsądkiem w sytuacji, gdy przewidywany jest remont nawierzchni, ale takie, niestety, obowiązuje prawo. Mieszkańcy osiedla dopytywali się o to, dlaczego nie objęto remontem odcinka ul. Świerkowej od skrzyżowania z ul. Jodłową do ul. Łaskiej – powodem jest brak kanalizacji na tym odcinku. Na sugestie ze strony samorządowców miejskich co do możliwości przejęcia przez zarządcę drogi odpowiedzialności z odwodnienie drogi przedstawiciele starostwa odpowiedzieli, że wybudowanie kanalizacji deszczowej należy do właściciela sieci (powiat jako zarządca drogi wykonuje jedynie wpusty i przykanaliki) i że Zduńska Wola jest jednym z niewielu miast w Polsce, w których miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji nie zajmuje się kanalizacją deszczową, choć jest to kompetencja samorządu miasta.


Starosta Wojciech Rychlik odniósł się także do postulatu wyremontowania ul. Jodłowej – szansą na to jest włączenie do projektu wyznaczenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego planu dróg dojazdowych: lokalnymi drogami dostępu do MOF byłyby ul. Staszica i ul. Jodłowa. Już w kwietniu Zarząd Województwa Łódzkiego ma zatwierdzić dokumenty strategiczne dotyczące dysponowania środkami unijnymi z nowego rozdania (RPO) – partnerski projekt MOF, w którym uczestniczy 5 lokalnych samorządów, w tym Powiat Zduńskowolski i Miasto Zduńska Wola, daje dużą szansę na pozyskanie znacznych funduszy na realizację projektów infrastrukturalnych. Przebudowa Jodłowej i Staszica może się więc ziścić w ciągu 2–3 lat.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg