naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy do udziału w obradach Sesji Rady Powiatu Zduńskowlskiego

Zduńska Wola, 20.03.2014 r.

Przewodniczący 

Rady Powiatu Zduńskowolskiego


 Sz. P


Zapraszam na obrady XXXVIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 28 marca 2014 r. o godz. 1000, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645).


 Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie XXXVIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Ustalenie porządku dziennego obrad.


3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.


4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.


5. Powołanie Komisji Uchwał.


6. Podjęcie uchwały w sprawie dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli.


7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zduńskowolskiego za rok 2013.


8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w latach 2008 – 2013.


9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2019.


10. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Zduńskowolskim na lata 2011 – 2020.


11. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2019 w Powiecie Zduńskowolskim”.


12. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013 – 2014 w Powiecie Zduńskowolskim.


13. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 – przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w latach 2010 – 2020.


14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli za 2013 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.


15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2014 r.


16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego na udzielenie przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia trwałego zarządu do 0,168 części nieruchomości przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.


17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zamianę działki nr 324/3 obręb 6 Zduńska Wola, której właścicielem jest Powiat Zduńskowolski na działkę nr 210 obręb 14 Zduńska Wola, której właścicielem jest Miasto Zduńska Wola.


18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice oraz uchwalenia Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice.


19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025 – FK. 8/14.


20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - FK.9/14.


21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Szadek– KF.10/14.


22. Interpelacje i zapytania Radnych.


23. Wnioski i oświadczenia Radnych.


24. Sprawy różne.


25. Zakończenie XXXVIII sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.Przewodniczący

Rady Powiatu Zduńskowolskiego


Krzysztof Nowak

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg