naglowek.jpg
 
Aktualności
Abolicja – informacja w sprawie stosowania przepisów ustawy

Abolicja – informacja w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Ustawa abolicyjna to ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Ustawa ta zakłada możliwość umorzenia za ww. osoby składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, koszami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Należy zaznaczyć, że wkrótce upłynie 12-miesięczny termin opłacenia należności niepodlegających umorzeniu dla osób, które w pierwszym kwartale 2013 roku otrzymały od ZUS decyzję określającą warunki umorzenia należności na podstawie ustawy abolicyjnej.

Osoby, które nie są w stanie uregulować należności niepodlegających umorzeniu na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Co ważne, umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek musi zostać zawarta przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek.

Tylko podpisanie umowy z ZUS, a nie złożenie samego wniosku o rozłożenie na raty warunkuje możliwość umorzenia należności. W takim przypadku decyzja o umorzeniu zapadnie po uregulowaniu należności objętych umową.

Niedotrzymanie terminów określonych ustawą abolicyjną oznacza decyzję odmowną w sprawie umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek. W takim przypadku płatnik może wystąpić ponownie z wnioskiem o umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej, jednakże nie później niż do 15 stycznia 2015 r.

 Przypomnijmy, wniosek o umorzenie należności należy złożyć w ciągu 24 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy. W przypadku kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o odpowiedzialności spadkobiercy za zadłużenie, określającą wysokość zadłużenia lub o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom po dniu wejścia w życie ustawy abolicyjnej, wniosek o umorzenie należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tej decyzji.

Ustawa abolicyjna obowiązuje od 15 stycznia 2013 r. i obejmuje osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

Katarzyna Mołas

Rzecznik Prasowy

II Oddział ZUS w Łodzi

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg