naglowek.jpg
 
Aktualności
Konferencja prasowa w zduńskowolskim starostwie

Konferencja prasowa w zduńskowolskim starostwie –

Miejski Obszar Funkcjonalny

Oferta szkół ponadgimnazjalnych

 

W pierwszej części konferencji starosta Wojciech Rychlik obecny stan prac związanych z wyznaczeniem obszaru rozwoju gospodarczego w rejonie Karsznic. Wyznaczenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego to początek ambitnego przedsięwzięcia, które ma spowodować skok rozwojowy w gospodarce lokalnych samorządów – w projekcie uczestniczą powiaty zduńskowolski i łaski, miasto Zduńska Wola oraz gminy Zduńska Wola i Sędziejowice – a także szeroko rozumianego regionu. W połowie stycznia w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przeprowadzono warsztaty charrette, będące szczególną formą konsultacji społecznych – w trakcie trzydniowego spotkania każdy zainteresowany mógł zapoznać się ze wstępnymi założeniami zagospodarowania MOF, zgłosić swoje uwagi, propozycje; udało się pozyskać wiele danych i sugestii, które uwzględniono w pracach planistycznych. Na koniec przedstawiono spójną wizję rozwoju strefy wydzielonej z terenów partnerskich samorządów.


 Twardym jądrem strefy ma być port przeładunkowy na 22 ha należących do PKP. Wielkość tego terenu pozwoliła na zaplanowanie bardzo korzystnych rozwiązań, dzięki którym karsznicki port, położony w centralnej części Polski, może awansować do rangi jednego z kluczowych węzłów transportowych w transeuropejskim korytarzu Bałtyk-Adriatyk.


Kolejny ważny element MOF to łącznik między drogą ekspresową S8 a obecną drogą krajową 12 (14) – będzie on przebiegał blisko wschodniej granicy terenów kolejowych i będzie miał odgałęzienie w kierunku pn.-wsch. Zostanie spełniona jego pierwotnie planowana funkcja przeniesienia ciężkiego ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany, a poza tym uzbrojona droga będzie aktywizować gospodarczo pobliski obszar.


Potencjalne tereny inwestycyjne stanowią trzeci segment MOF, decydujący o prorozwojowym charakterze projektu. W sumie wyznaczono około 200 ha terenów przeznaczonych do zagospodarowania przez duże, średnie i małe przedsiębiorstwa; założeniem projektantów było nienaruszanie terenów już zamieszkałych.

Przyjęcie przez wszystkie samorządy planu rozwoju MOF (na sesjach rad gmin i powiatów w miesiącu lutym), a następnie (w miesiącu marcu) koncepcji zagospodarowania obszaru to warunek przejścia do kolejnego etapu projektu, czyli opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej i budowlano-wykonawczej zaplanowanych inwestycji. Przygotowana dokumentacja będzie silną kartą przetargową w konkursie projektów ubiegających się o środki unijne z nowego rozdania. Pilnym zadaniem lokalnych samorządów jest również przełożenie wypracowanego projektu na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


Płynnym przejściem do drugiego tematu, dotyczącego oferty szkół ponadgimnazjalnych, była wzmianka o planach przywrócenia kierunków „kolejowych” w Zespole Szkół w Karsznicach, co wiąże się z rewitalizacją magistrali węglowej i perspektywą budowy portu przeładunkowego. Naczelnik Wydziału Edukacji Krystyna Niewiadomska zaprezentowała walory szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski; mówiła również o kampanii reklamowej, która ma ułatwić absolwentom gimnazjów wybór dalszej ścieżki kształcenia.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg