naglowek.jpg
 
Aktualności
Absolutorium dla Zarządu Powiatu uchwalone

Głównym punktem XL sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Na początku sesji starosta Wojciech Rychlik przedstawił informację o pracach organu wykonawczego w ubiegłym roku, połączoną z projekcją ukazującą najważniejsze dane dotyczące realizacji różnorodnych zadań.

W dyskusji poprzedzającej podjęcie uchwały mówiono o sprawności zarządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – ostatnim sukcesem jest zdobycie dofinansowania z tzw. funduszy norweskich na termomodernizację DPS w Przatówku – i dużej skali inwestycji.


Radni zatwierdzili także zmianę w budżecie, związaną z otrzymaniem przez powiat wspomnianego dofinansowania z funduszy norweskich – pozyskano połowę z ok. 4 mln zł potrzebnych na termomodernizację DPS; samorząd będzie się starał o zmniejszenie wkładu własnego, aplikując o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z miastem Sieradz oraz gminami Zduńska Wola i Zapolice, dotyczącego przygotowania do realizacji projektu pn. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, który jest nową wersją wcześniejszego projektu „Dolina Rzeki Warty”.

Celem przedsięwzięcia są wspólne działania partnerskich samorządów na rzecz rozwoju potencjału turystyczno-rekreacyjnego terenów nadwarciańskich; jednym z postulatów powiatu jest utworzenie w budynku po komendzie policji interaktywnego Muzeum Historii Walk nad Wartą.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg