naglowek.jpg
 
Aktualności
Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności
13-08-2014

W dniu 13 sierpnia odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Sieradzkiej i Placu Wolności w Zduńskiej Woli, wraz z przebudową istniejących sygnalizacji świetlnych na ul. Łaskiej, oraz ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej – Dąbrowskiego – Al. Kościuszki i Łaskiej – Plac Wolności – Kościelnej”.

 

W dniu 04.08.2014 r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie robót budowlanych w w/w zadaniu inwestycyjnym. Wybrano następujące oferty :

dot. Części I zamówienia:

 „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 4929E ulicy Sieradzkiej

i Placu Wolności w Zduńskiej Woli”.

 

KONSORCJUM - LIDER: „BUD-TRANS” ROBOTY BUDOWLANO-DROGOWE Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170a, 98-200 Sieradz,

 

PARTNERZY:

 

„BUD-TRANS” ROBOTY DROGOWE Sp. z o. o. ul. Uniejowska 170a, 98-200 Sieradz; oraz ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH B.J. PABICH s. c.; ul. Spacerowa 72/64; 98-220 Zduńska Wola

 

Wartość: 2.697.882,15 zł. brutto (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 15/100).

 

 dot. Części II:

 

„Przebudowę istniejących sygnalizacji świetlnych wraz z ich połączeniem na skrzyżowaniach ulic Łaskiej – Dąbrowskiego – Aleje Kościuszki i Łaskiej – Plac Wolności – Kościelnej”.

 

nazwa (firma) F.H.U. “MACUGA” Włodzimierz Macuga, ul. Bolesława Prusa 7; 98-200 Sieradz

 

Wartość: 442.538,69 zł. brutto (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych 69/100)

 

Łączna wartość obu zadań wyniesie 3 140 420,84 zł brutto (trzy miliony sto czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 84/100).

 

W odrębnym postępowaniu wybrano obowiązkowego dla takich inwestycji inspektora nadzoru inwestorskiego i jest to :

Pan Zbigniew Wieczorek P.P.H.U. „DROCHOD”, ul. Moniuszki 1, 98-220 Zduńska Wola

 

Wartość umowy: 44.280 zł brutto ( słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych dwieście osiemdziesiąt złotych).

Finansowanie zadania po przetargach wygląda więc następująco :

Wartość ogółem:                                         3.184.700,84 zł

Dotacja Wojewody Łódzkiego NPPDL          1.592.350,00 zł

Miasto Zduńska Wola                                      477.705,13 zł

Powiat Zduńskowolski                                 1.114.645,71 zł.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg