naglowek.jpg
 
Aktualności
DODATKOWY NABÓR do projektu 'Przedsiębiorca 50+"

 

Powiat Zduńskowolski ogłasza

nabór dodatkowy

w dniach 10.10.2014-17.10.2014

do projektu „Przedsiębiorca 50+” 

 

 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Priorytet VI rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Do udziału w naborze zapraszamy osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej:

 •  powyżej 50 roku życia,
 • zamieszkujące teren powiatu zduńskowolskiego,
 • bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia.

 

Warunkiem uczestnictwa w naborze dodatkowym jest gotowość do założenia działalności gospodarczej w terminie do 31 października 2014r.

 

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia dla jego uczestniczek/uczestników wyłonionych w naborze dodatkowym:

 

 •  wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 30 000 zł,
 • wparcie pomostowe podstawowe: comiesięczna pomoc finansowa
  w wysokości do 1 600 zł przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

 

Zasady przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz zasady dodatkowego naboru wniosków reguluje „Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Przedsiębiorca 50+” stanowiący załącznik do Uchwały nr IV/88/14 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2014r. dostępny na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl w zakładce „Przedsiębiorca 50+” oraz w biurze projektu- pokój nr 11 w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25.

 

Wnioskując o wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty:

 

 1.  Formularz wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej - załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Przedsiębiorca 50+”,
 2. Harmonogramu rzeczowo–finansowego planowanego przedsięwzięcia - załącznik nr 4 do Regulaminu,
 3. Biznesplan - załącznik nr 5 do Regulaminu,
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, będący Załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311) - załącznik nr 6 do Regulaminu, wraz z kopiami zaświadczenia o wcześniej udzielonej pomocy de minimis o ile ta została udzielona,
 5. Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wnioskując o podstawowe wsparcie pomostowe finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej należy złożyć następujące dokumenty:

 

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej stanowiący załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Przedsiębiorca 50+”. Wniosek winien  zawierać załącznik w postaci szacunkowego zestawienia wydatków, na które będzie przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe.

 

 

Dokumenty należy składać w terminie od 10.10.2014 r. do 17.10.2014 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w Biurze Projektu- pokój nr 11 Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i warunków uczestnictwa w projekcie można uzyskać również na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl oraz pod numerem tel. 43 823 22 04 wew. 107

Osoba do kontaktu: Kinga Kras

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg