naglowek.jpg
 
Aktualności
Zapraszamy na obrady XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Zduńska Wola, 22.10.2014 r.

Przewodniczący

Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 

Sz. P.

 

 

 Zapraszam na obrady XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołuję w dniu 30.10.2014 r. o godz. 10.00, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072).

 

Posiedzenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego i Starosty Zduńskowolskiego o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał.

6. Ocena stanu środowiska na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2013 r.

7. Informacja Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. o wynikach spółki za rok 2013 oraz prezentacja o bieżących planach inwestycyjnych.

1/ Raport i Opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z. o. o. w Zduńskiej Woli,

2/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

3/ Informacja Zarządu o zamierzeniach inwestycyjnych.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Zduńskowolskiego za rok szkolny 2013/2014.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.

10. Informacja o pracach nad Planem Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/104/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2014-2025–FK.28/14. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/105/13 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 - FK.29/14.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

15. Informacja Starosty Zduńskowolskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi.

16. Interpelacje i zapytania Radnych.

17. Wnioski i oświadczenia Radnych.

18. Sprawy różne.

19. Zakończenie XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 

 

 

Przewodniczący       

Rady Powiatu Zduńskowolskiego

 

 

Krzysztof Nowak       

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg