naglowek.jpg
 
Aktualności
I sesja V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego
26-11-2014

Zapraszamy na obrady I sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego, którą zwołana jest w dniu 27 listopada 2014 roku o godz. 10:00.

 

 

Posiedzenie odbędzie się

w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

 w Zduńskiej Woli, ul. Dolna 41

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad I sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego przez radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie Radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu obowiązków prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór .

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego.

9. Wybór Starosty Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Zduńskowolskiego,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

10. Wybór Wicestarosty Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wicestarosty,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,

11. Wybór Członków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Członków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór .

12. Interpelacje i zapytania Radnych.

13. Wnioski i oświadczenia Radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie posiedzenia I sesji V kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg