naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli
07-05-2012

Dnia 30.09.2010r. projekt pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli" został zakończony.
Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w 100% zgodnie z harmonogramem finansowo- rzeczowym.


Projekt pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiat Zduńskowolski.Dnia 22 marca 2010 podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt opiewa na kwotę 1 532 697,76 zł, z czego kwota 1 278 367,73 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej, a kwota 254 330,03 zł. to środki własne Powiatu Zduńskowolskiego.

Ponadto w planowanych źródłach finansowania projektu znajduje się Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, który w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II obszar E" dofinansuje inwestycję w kwocie 206 870,39 zł.
 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Inwestycja obejmuje następujący zakres rzeczowy:
  • docieplenie ścian zewnętrznych zespołu budynków,
  • docieplenie stropodachów budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i łącznika,
  • wymianę niewymienionej wcześniej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację systemu grzewczego poprzez wykonanie nowej instalacji c.o. wyposażonej w przygrzejnikowe zawory termostatyczne oraz montaż nowego kompaktowego węzła cieplnego wyposażonego w automatykę pogodowo-czasową.
Celami szczegółowymi projektu osiągniętymi poprzez realizację inwestycji będą:
  • obniżenie kosztów ogrzewania obiektu,
  • zmniejszenie emisji zamieszczeń, a tym samym ochrona środowiska,
  • poprawa standardu technicznego budynków, a tym samym ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji,
  • podwyższenie walorów estetycznych obiektu, a tym samym i całego obszaru, w którym jest on zlokalizowany,
  • podniesienie komfortu użytkowania.
Rzeczowa realizacja projektu będzie miała miejsce w 2010 r.
Planowane zakończenie prac to wrzesień 2010 r.
Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące projektu prosimy kierować do inwestora:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych
tel.
+ 48 43 823 22 04 wew. 107.

 

budynek szkoły przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych


Projekt pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiat Zduńskowolski

Dnia 31 marca 2010r. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji wyłonionym w procedurze przetargu nieograniczonego firmą
ZBIGMAR, Spółka z o.o., ul. Śliwkowa 10, 95-200 Pabianice. Wykonawca zaoferował realizację inwestycji za kwotę 665 122,13 zł. Następnie na podstawie przetargu nieograniczonego pozaustawowego wyłoniono inspektorów nadzoru inwestycji.
Dnia 9 kwietnia 2010r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Rozpoczęła się pierwsza część inwestycji polegająca na pracach dociepleniowych dachów i stropodachów. Odbiór prac planowany jest na czerwiec 2010 roku.

 


Projekt pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiat Zduńskowolski.

Po przeprowadzonych przetargach, gdzie wykonawcy złożyli oferty opiewające na kwoty niższe niż szacowano, wartość projektu została obniżona do kwoty 725 463 zł. Dofinansowanie z UE sięgnie kwoty 550 174 zł, a wkład własny powiatu 175 289 zł., w tym ok. 89 000 zł dofinansowania z PFRON. Powyższe dane zostały usankcjonowane w aneksie do umowy o dofinansowanie zadania zawartym w dniu 26 lipca 2010r.
W obszarze wykonawstwa inwestycji dokonano odbioru częściowego wykonanego ocieplenia dachów i stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego. Odbiór całości inwestycji planowany jest na koniec sierpnia bieżącego roku.PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg