naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację
13-11-2012

Zgodnie z planem, zakończone zostały prace termomodernizacyjne budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli realizowane w ramach projektu pn.  „Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego  im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację”. Wykonawca zrealizował zadanie w umownym terminie, tj. do 28 września. W dniu 2 października dokonano odbioru robót budowlanych.  

W ramach projektu zrealizowano roboty termomodernizacyjne polegające na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej; dociepleniu ścian zewnętrznych; dociepleniu dachów i stropodachów oraz  regulacji instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w 100% zgodnie z harmonogramem finansowo- rzeczowym.

Koszt całkowity projektu: 1 654 438,68 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 150 633,98 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu).

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 503 804,70 zł. (w tym dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 146 892 zł.)

Projekt został zrealizowany na podstawie umowy nr UDA-RPLD.02.06.00-00-050/09-00 z dnia 27 grudnia 2011 r. oraz aneksu nr UDA-RPLD.02.06.00-00-050/09-01 z dnia 18 października 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 


 


 

Z końcem wakacji wykonawca zrealizował prace związane z regulacją instalacji centralnego ogrzewania budynków I Liceum Ogólnokształcącego oraz zasadnicze roboty dociepleniowe na ścianach od ulicy Dąbrowskiego i ulicy Żeromskiego.

Wciąż trwają prace termomodernizacyjne związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów od strony dziedzińca szkoły.

Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończy się najpóźniej 28 września br.

 

 


 

 

Trwają prace termomodernizacyjne związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, dociepleniem dachów i stropodachów oraz regulacją instalacji centralnego ogrzewania budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.

Wykonawcą robót termomodernizacyjnych jest Zakład Remontowo-Budowlany mgr inż. Witold Dawid, Biały Ług 15, 98-220 Zduńska Wola.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawują:

 • w branży ogólnobudowlanej: Marek Łoś Projekty Budowlane Kosztorysy i Nadzory, ul. Żabia 7, 98-200 Sieradz;
 • w branży elektrycznej i sanitarnej: KNK Budownictwo Zbigniew Gajos, ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce.

Planowany termin zakończenia prac to 28 września 2012 r. 

W dniu 23 lutego 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony (o wartości poniżej 14 tys. euro) na realizację zadania pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynków I LIceum Ogólnokształcącego w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację".

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert:

1. cena ofertowa 70%
2. termin realizacji 30%

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola; sekretariat - pok. nr 8) do dnia 01.03.2012 r. do godziny 14.00.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: oczekiwany termin realizacji zamówienia 14 dni od daty zawarcia umowy.


Pozostałe informacje: BIP Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

 

 


 

Projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiat Zduńskowolski.

Dnia 27 grudnia 2011 r.  podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Całkowita wartość projektu wynosi 2 023 535,57 zł, z czego 1 458 201,79 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 194 438,58 zł dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu System Zielonych Inwestycji) a 370 895,20 zł to środki własne Powiatu Zduńskowolskiego.


Projekt jest częścią zadania „Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.


Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich kompleksową termomodernizację. Inwestycja obejmuje następujący zakres rzeczowy:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • docieplenie stropodachu;
 • docieplenie ścian zewnętrznych;
 • regulacja i wymiana c.o.

Celami szczegółowymi projektu osiągniętymi poprzez realizację inwestycji będą:

 • obniżenie kosztów ogrzewania obiektu;
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, a tym samym ochrona środowiska;
 • poprawa standardu technicznego budynków, a tym samym ułatwienie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji;
 • podwyższenie walorów estetycznych obiektu, a tym samym i całego obszaru, w którym jest on zlokalizowany;
 • wzrost wartości rynkowej obiektu;
 • podniesienie komfortu użytkowania.

Rzeczowa realizacja projektu w latach: 2007 – 2012. 

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg