naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli
08-01-2015

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej realizacji projektu pn. "Termomodernizacja  budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli"

 

 


W  dniu 3 lutego 2014 r. podpisano kolejny, trzeci aneks zmieniający umowę o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli".

 

Zmiany ujęte w Aneksie:

wartość całkowita projektu: 4 248 233,87 PLN

wartość kosztów kwalifikowanych: 3 845 883,27 PLN

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 779 035,25 PLN

dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 411 809,11 PLN

wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 1 057 389,51 PLN.

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 31.12.2013 r.

Zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31.01.2014 r.

 


 

W dniu 3 października 2013 r. odbył się odbiór robót budowalnych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli, przy ul. Żeromskiego 10.

Wykonawcą prac był Zakład Remontowo-Budowlany mgr inż. Witold Dawid, Biały Ług, Zduńska Wola.

Koszt wykonania powyższych prac: 499 992,92 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013): 361 294,88 zł.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 133 698,00 zł.

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 5 000,04 zł.

Ponadto, 5 grudnia 2013 r., dokonano odbioru prac polegających na wymianie ścianek wykonanych z pustaków typu "luksfer", również w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli, przy ul. Żeromskiego 10.

Także wykonawcą tych prac był Zakład Remontowo-Budowlany mgr inż. Witold Dawid.

Wartość robót: 84 912,95 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR: 61 358,10 zł.

Prace termomodernizacyjne były wykonane w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli", będącego częścią zadania "Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego"


 

2013-06-13

Od 2008 roku powiat zduńskowolski realizuje projekt kompleksowej termomodernizacji budynków dwóch szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe: Zespołu Szkół Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Projekt obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów o raz modernizację instalacji c.o. W ZSE prace zakończono w ubiegłym roku, natomiast w „Mechaniku” pozostało do wykonania ocieplenie ścian. Środki na realizację projektu pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (blisko 3,5 mln zł) oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (niemal 600 tys. zł) – koszt całkowity to nieco ponad 5 mln zł.


12 czerwca w Zespole Szkół Elektronicznych odbyło się podsumowanie części projektu dotyczącej termomodernizacji tej właśnie szkoły, połączone z podpisaniem umowy na dokończenia prac w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – zadanie to podejmie Zakład Remontowo-Budowlany Witold Dawid z Białego Ługu. Obecny na uroczystości członek zarządu województwa łódzkiego Marcin Bugajski stwierdził, że powiat zduńskowolski wyróżnia się skalą przedsięwzięć termomodernizacyjnych w sektorze oświaty. Starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik przywołał osiągnięcia szkolnictwa zawodowego w naszych szkołach: Technikum nr 2 z ZSE drugi rok z rzędu zostało uznane za najlepszą szkołę techniczną w województwie łódzkim.

 

Zachęcamy do obejrzenia online poniższej prezentacji multimedialnialnej.

 

 


W dniu 27 grudnia 2012 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli" zmieniający wartość całkowitą projektu oraz wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Po podpisaniu aneksu wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 433 765,68 zł; dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 576 642,95 zł a wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 1 039 808,80zł.


Całkowita wartość projektu: 5 050 217,43 zł.

 


 

 

 

2012-12-13

W dniu 11 grudnia 2012 r. dokonano odbioru prac termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli.

W ramach prac zostały wykonane:

- w Zespole Szkół Elektronicznych: docieplenie ścian zewnętrznych, renowacja elewacji zabytkowej oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewania;

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1: regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Wykonawcą powyższych prac było Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUDMONT" z Włocławka.

Koszt wykonania powyższych prac: 1 021 442,45 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013): 788 199,92 zł.

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 52 026,11 zł.

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 152 616,10 zł.

Za niedotrzymanie terminu umownego Wykonawcy została naliczona kara w wysokości 28 600,32 zł.

Prace termomodernizacyjne były wykonane w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli", będącego częścią zadania "Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego".

 

 


17-08-2012

 

Zgodnie z podpisaną 27 lipca 2012 r. umową, 13.08.2012 r. rozpoczęły się prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” z siedzibą we Włocławku, ul. Miodowa 8.

Nadzór inwestorski nad robotami sprawują:

w branży ogólnobudowlanej – Marek Łoś Projekty Budowlane Kosztorysy i Nadzory, ul. Żabia 7, 98-200 Sieradz;

w branży elektrycznej i sanitarnej: KNK Budownictwo Zbigniew Gajos, ul. Zagórska 171, 25-346 Kielce.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

w Zespole Szkół Elektronicznych: docieplenie ścian zewnętrznych oraz regulację instalacji centralnego ogrzewania;

w Zespole Szkół Zawodowych: regulację instalacji c.o.

Planowany termin zakończenia prac to 3 listopada 2012r.


 


19-03-2012

 

W dniu 23 lutego 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony (o wartości poniżej 14 tys. euro) na realizację zadania pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli w ramach projektu Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli".

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert:

1. cena ofertowa: 70%
2. termin realizacji: 30%

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola; sekretariat - pok. nr 8) do dnia 01.03.2012 r. do godziny 13.00.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: oczekiwany termin realizacji zamówienia 14 dni od daty zawarcia umowy.


Pozostałe informacje: BIP Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

 

 


 

W dniu 31 stycznia 2012 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli" zwiększający dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z 39,83% do wysokości 72,26%.


Po podpisaniu aneksu wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 646 826,78 zł; dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 989 538,59 zł a wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 919 027,18 zł.


Całkowita wartość projektu: 6 555 392,55 zł.

 

 


 

Projekt pn. "Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiat Zduńskowolski

Dnia 27 grudnia 2011 r.  podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 6 555 392,55 zł, z czego 2 561 349,42 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 1 919 241,19 zł dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu System Zielonych Inwestycji) a 2 074 801,94 zł to środki własne Powiatu Zduńskowolskiego.


Projekt jest częścią zadania „Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”.


Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Żeromskiego 10 w Zduńskiej Woli oraz budynków Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Łaskiej 61 w Zduńskiej Woli. Inwestycja obejmuje następujący zakres rzeczowy:

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Elektronicznych;
 • docieplenie ścian zewnętrznych w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Elektronicznych;
 • ocieplenie dachów w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Elektronicznych;
 • ocieplenie poddasza w Zespole Szkół Elektronicznych;
 • modernizacja i naprawa instalacji c.o. w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół Elektronicznych.

Celami szczegółowymi projektu osiągniętymi poprzez realizację inwestycji będą:

 • zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej;
 • zmniejszenie utraty ciepła w obiektach użyteczności publicznej;
 • zmniejszenie negatywnych oddziaływań zanieczyszczeń powietrza na środowisko (glebę, hydrosferę);
 • zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym;
 • zmniejszenie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych związanych z opłatami za energię; 
 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego;
 • ochrona przez zmianami klimatu poprzez ograniczenie CO2 do atmosfery;
 • poprawa wizerunku oraz warunków kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli;
 • wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej oferowanej przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 oraz Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli;
 • poprawa estetyki obiektów oraz lepsze postrzeganie i uatrakcyjnienie budynków oświatowych, a tym samym wyższy komfort nauki dla uczniów;
 • realizacja zobowiązań wynikających z dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych.

Rzeczowa realizacja projektu w latach: 2010 – 2013. 

 PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg