naglowek.jpg
 
Dziś jest: Środa, 03-3-2021
Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
Portal
Historia, zabytki
01-02-2012

 

Dziedzictwo kulturowe powiatu zduńskowolskiegoW powiecie zduńskowolskim znajduje się wiele pamiątek przeszłości. Do rejestru wpisano blisko 30 zabytków architekturyi budownictwa, głównie obiektów sakralnych, dworów szlacheckich oraz zespołów dworsko-parkowych.


Klasycystyczny dwór Stefana Prawdzic Złotnickiego

Klasyczny dwór Stefana Prawdzica Złotnickiego

 

Do najciekawszych zabytków stolicy powiatu − Zduńskiej Woli − można zaliczyć klasycystyczny dwór Stefana Prawdzic Złotnickiego, domy tkaczy marmurowy ołtarz w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego z XIX w. (zbór, pastorówka, dom służby kościelnej), kościół baptystów z 1901 roku, kaplicę morawitów z początku XX w. (obecnie siedziba ZHP).

 

 

 

 

 

W zachodniej części miasta znajduje się cmentarz żydowski, założony w latach 30. XX wieku. Najstarszą miejscowością powiatu zduńskowolskiego jest Szadek, którego miejska historia sięga XIII wieku. Wielokrotnie w dziejach był on miejscem sejmików szlacheckich województwa sieradzkiego. Do dzisiaj zachował się średniowieczny układ urbanistyczny miasta i przepiękna gotycka świątynia pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła.


Dom tkacza 


Domy tkaczy


Dom urodzin Kolbe

 
 Muzeum − Dom Urodzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego

 


 Drewniany kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Korczewie 

 

 

 

 

 


 Na terenie gminy Zduńska Wola znajdują się ciekawe zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Drewniany kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Korczewie z zachowanymi fragmentami wyposażenia z XVII−XVIII wieku.

 

 

Drewniany kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Korczewie

  

Przydrożna kapliczka z figurą św. Nepomucena


W pobliskiej wsi Tymienice zwraca uwagę przydrożna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, pochodząca z XVII wieku. Wartościowym zabytkiem jest zespół pałacowo-dworski w Wojsławicach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przydrożna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena

 

W jego obrębie znajduje się kilka obiektów: eklektyczny pałac z przełomu XIX i XX wieku wzniesiony przez rodzinę Siemiątkowskich, klasycystyczny dwór murowany z  pierwszej połowy XIX wieku oraz relikty murowanego dworu obronnego z XVI wieku. Najcenniejszą pamiatką kultury materialnej na terenie powiatu  jest romański kościół pw. św. Urszuli z ok. 1250 roku w Strońsku, który przynależy do grupy najstarszych budowli ceglanych w Polsce. Romańską strukturę świątyni tworzy półkolista apsyda z arkadkowym fryzem, prezbiterium założone na planie leżącego prostokąta oraz nawa główna o obrysie zbliżonym do kwadratu. Rzeżbiony tympanon w portalu, przedstawiający bazyliszka otoczonego plecionkowym ornamentem, to unikatowy zabytek o niewyjaśnionym pochodzeniu.

 


 


Zabytkowy romański kościół pw. Św. Urszuli z ok. 1250 roku w Strońsku


Kościół usytuowany jest na wysokiej skarpie doliny Warty, góruje nad okolicą i stanowi doskonały punkt widokowy.Wśród zabytków powiatu należy wymienić:

  
» Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli 

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli

 

» Kościół Ewangelicko-Augsburski z XIX w. wraz z pastorówką
i domem służby kościelnej w Zduńskiej Woli

 

Kościół Ewangelicko-Augsburski z XIX w.


» Dom − obecnie Liceum Plastyczne w Zduńskiej Woli


» Dom tkacza w Zduńskiej Woli, ul. Kolbego 9

 

 Dom tkacza w Zduńskiej Woli, ul. Kolbego 9,

» Dom w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 6
» Dom w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 13
» Kościół pw. św. Urszuli w Strońsku (romański z XIII wieku)
» Kościół cmentarny pw. św. Idziego w Szadku
» Kościół WNMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku (gotycki z XIV wieku) z dzwonnicą obronną 
» Kościół pw. św. Katarzyny w Korczewie (drewniany z XVIII wieku)
» Dwór, oficyna i spichlerz w Prusinowicach
» Spichlerz i park w Przatowie Górnym
» Park w Woli Krokockiej
» Dwór w Rzepiszewie
» Dwór w Kalinowej
» Pałac i park w Pstrokoniach
» Zespół dworsko-pałacowo-parkowy w Wojsławicach
» Kaplica w Rembieszowie
» Kaplica w Strońsku
» Kapliczka przydrożna w Tymienicach.

  

 

 

Na terenie powiatu zduńskowolskiego działa 6 placówek muzealnych.

 

Muzeum Historii Miasta  Zduńska Wola

 Muzeum Historii Miasta
Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 10 a
tel.
+48 43 823 48 43
www.muzeum.zdunskawola.pl

 

 

 

 

 

Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli gromadzi głownie eksponaty związane z dziejami miasta. Zbiory muzeum liczą około 10 tysięcy eksponatów zgromadzonych w działach tematycznych: historycznym, technicznym, numizmatycznym, biograficznym, sztuki, militariów i archeologii.Stałe ekspozycje to "Rodowód miejski przemysłowej Zduńskiej Woli", "Salon Mieszczański z przełomu XIX i XX wieku", "Sylwetki niepospolitych zduńskowolan", "W dawnej zduńskowolskiej aptece".
 

 

 

Muzeum Dom Urodzenia św. Maksymiliana Marii Kolbego 

ul. Kolbego 9
98-220 Zduńska Wola
tel.
+48 43 823 27 28
+48 43 824 79 28
www.kolbe.pl

 

 

 

Muzeum mieści się w drewnianym domu z XIX w., w którym 8 stycznia 1894 r. przyszedł na świat Rajmund Kolbe, późniejszy franciszkanin, znany powszechnie jako św. Maksymilian.
W czterech izbach znajdują się sprzęty oraz świadectwa i materiały dotyczące życia i działalności Świętego. Jedno z pomieszczeń to dawny warsztat tkacki z maszynami
i urządzeniami do produkcji tkanin.


 

  

 

Muzeum Dziejów Zgromadzenia
Księży Orionistów w Polsce
Dom Misyjny Zgromadzenia
Małego Dzieła Boskiej Opatrzności


ul. Łaska 88
98-220 Zduńska Wola
tel.
+48 43 823 27 40
+48 43 824 50 88
www.muzeum.zdunskawola.pl

 

 

 

W Muzeum znajdują się ekspozycje dotyczące założyciela zgromadzenia − św. Alojzego Orione, przedmioty kultu religijnego, a także zbiory dotyczące Ojca Świętego Jana Pawła II. Muzeum powstało dla upamiętnienia świętej pracy braci z ubogimi, ułomnymi, bezdomnymi, odepchniętymi, opuszczonymi i poniżonymi. Muzeum jest czynne na życzenie − po wcześniejszym zgłoszeniu na furcie klasztornej bądź u opiekuna ks. Mariana Klisia lub w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

 

  

 

 

 

 

Skansen lokomotyw
ul. Kolejowa 6
98-220 Zduńska Wola
tel.
+48 43 824 03 66

 

 

 

 

 

W skansenie zgromadzone są stare lokomotywy parowe, spalinowe i elektryczne z pierwszej połowy XX w., kolejka linowa terenowa na Gubałówkę oraz kilka innych zabytkowych urządzeń kolejowych. Do skansenu należy również Izba Historii, w której znajdują się dokumenty dotyczące działalności Zakładu Taboru Kolejowego. Skansen dysponuje kolejką "retro" składającą się z parowozu i trzech wagonów.
  

 

 

 

 

Izba Regionalna w Wojsławicach
przy Zespole Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wojsławice 118
98-220 Zduńska Wola
tel.
+48 43 825 14 91

 

 

Izba Regionalna przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach posiada zbiory związane z folklorem i tradycjami ludowymi z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz regionu sieradzkiego. Izba dostępna jest dla zwiedzających po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Przyszkolna Izba Muzealna w Prusinowicach − Prusinowice, 98-240 Szadek, tel. (43) 821 56 97
W Izbie Muzealnej znajdują się eksponaty związane z życiem mieszkańców wsi regionu sieradzkiego. Izba dostępna jest dla zwiedzających w czasie roku szkolnego po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg