naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 27-9-2020
Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Portal
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zduńskiej Woli
16-03-2012

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zduńskiej Woli


 


ul. Żeromskiego 3a
98-220 Zduńska Wola
tel.
+48 43 823 36 34e-mail: poradnia_zdwola@wp.pl
www.pppzdwola
.pl

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

  • Placówka służy pomocą w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży.
  • Porady, zajęcia specjalistyczne oraz badania psychologiczne, pedagogiczne
    i logopedyczne są bezpłatne.
  • Przyjęcia odbywają się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
  • Poradnia podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności, obejmuje opieką specjalistyczną wszystkie placówki oświatowe z rejonu działania - Powiat Zduńskowolski.
  • Udziela wsparcia nauczycielom, rodzicom i uczniom.
  • Poradnia obejmuje opieką przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe znajdujące się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego:

- Miasto Zduńska Wola

- Gmina Zduńska Wola

- Miasto i Gmina Szadek

- Gmina Zapolic

 

CELE  I  ZADANIA

OPIEKA  I  WYCHOWANIE

Pomoc specjalistyczna dzieciom z nieprawidłowym rozwojem psychofizycznym.

Porady i konsultacje w zakresie niepowodzeń szkolnych.

Problemy związane z zaburzeniami w odżywianiu się.

Trudności wychowawcze z dziećmi i młodzieżą wynikające z wieku dorastania.

DIAGNOZA

Psychologiczna - określanie poziomu umysłowego ucznia, cech osobowości, dojrzałości szkolnej, rozwoju emocjonalnego-społecznego;

Pedagogiczna - określanie poziomu umiejętności i wiadomości szkolnych, sposobów  i tempa pracy, motywacji do nauki, przyczyn niepowodzeń w nauce;

Logopedyczna - ocena poziomu rozwoju mowy, określenie nieprawidłowości, przyczyn  i dobór odpowiednich metod terapeutycznych.

Orzekanie - w sprawach nauczania indywidualnego i specjalnego. Określanie sposobu i miejsca realizacji nauczania specjalnego np. w szkole specjalnej, oddziale    integracyjnym, ośrodku szkolno – wychowawczym.

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Pomoc w określaniu predyspozycji osobowościowych przy wyborze szkoły i zawodu, w planowaniu osobistego rozwoju oraz kariery szkolnej i zawodowej.

Poradnictwo w zakresie dalszego kształcenia, porady i wskazówki dla rodziców, uczniów  i nauczycieli.

Zajęcia aktywizujące do samodzielnego podejmowania decyzji zawodowych.

Pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi w wyborze szkoły i dalszej kariery zawodowej.

 

PROFILAKTYKA

Warsztaty psychoedukacyjne, prelekcje dla rodziców, uczniów i nauczycieli na tematy związane z wychowaniem, uzależnieniami, pomocą w nauce, rozwiązywaniem problemów wynikających
z wieku dojrzewania, nieprawidłowego rozwoju psychofizycznego oraz promocja zdrowego stylu życia.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg