naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
e-Szpital
10-08-2015

 

 

Zakończyły się prace związane z realizacją projektu pn. "e-Szpital - kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.". Głównym celem projektu był wzrost wykorzystania technologii informacyjnych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, poprzez uruchomienie Medycznego Portalu Informacyjnego, umożliwiającego pacjentom dostęp do bieżących informacji o jednostce ochrony zdrowia (struktura, personel medyczny, dostępne usługi), ułatwiającego komunikację pomiędzy pacjentem a placówką zdrowotną a przede wszystkim pozwalającego na dokonywanie rejestracji wizyt za pomocą Internetu.

Projekt był realizowany w podziale na etapy:

Etap I (zakończony w marcu 2015 r.) - przebudowa pomieszczenia serwerowni oraz budowa punktów pośrednich sieci LAN;

Etap II (zakończony w marcu 2015 r.) - modernizacja sieci LAN, polegająca na ułożeniu światłowodów;

Etap III (zakończony w marcu 2015 r.) - zakup komputerów i urządzeń biurowych;

Etap IV (zakończenie w czerwcu 2015 r.) - zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania oraz przeszkolenie personelu Szpitala.

Aby skorzystać z Medycznego Portalu Informacyjnego (MPI), dostępnego na stronie: htttp://e-szpital.zdwola.prospen.pl należy udać się do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. i dokonać rejestracji nowego konta MPI. Po dokonaniu rejestracji, pacjent otrzyma wydruk, na którym będą dane potrzebne do pierwszego zalogowania się na portal, takie jak Nazwa użytkownika i Hasło. Należy pamiętać, że oprócz podania danych osobowych (w tym numeru PESEL) potrzebnych do stworzenia konta, wymagany jest także telefon oraz adres mail.

Po uzyskaniu wydruku należy się zalogować się do Medycznego Portalu Informacyjnego.


Po pierwszym zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła:

Przy zmianie hasła należy zwrócić uwagę na politykę bezpieczeństwa haseł MPI (czerwony wykrzyknik):

Po wpisaniu nowego hasła w polu Hasło i Powtórz hasło, system skieruje nas jeszcze raz do ekranu logowania, gdzie logujemy się już za pomocą nowego hasła.

Po skutecznym zalogowaniu uzyskamy dostęp do naszego konta:

Dzięki niemu będziemy mogli uzyskać:

- informację o najbliższych wolnych terminach

- informacje o dostępności usług i lekarzy

- możliwość rezerwacji wizyty w dogodnym terminie

- dostęp do danych osobowych i możliwość ich zmiany/aktualizacji

- kalendarz zarezerwowanych wizyt

- dostęp do wyników badań.

Więcej informacji w załączniku.

Okres realizacji projektu: 06.04.2012 - 30.07.2015

Całkowita wartość projektu: 1 567 371,75 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie ze środków UE: 1 296 941,22 zł

Beneficjent: Powiat Zduńskowolski

Operator: Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

 


W dniu 5 maja 2015 r. podpisany został Aneks nr UDA-RPLD.04.02.00-049/12-01 do Umowy o dofinansowanie projektu "e-Szpital - kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.".

Aneks dotyczył zmiany całkowitej wartości projektu, która po rozstrzygnięciu przetargów związanych z wykonaniem informatyzacji, działań informacyjno-promocyjnych oraz wyborze inspektorów nadzoru w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej wynosi 1 567 371,75 zł.

Okres realizacji projektu: 06.04.2012 – 30.07.2015.

Całkowita wartość projektu: 1 567 371,75 PLN

Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków EFRR: 1 296 941,22 PLN (85% wydatków kwalifikowanych)

 Dofinansowanie ze środków Powiatu Zduńskowolskiego: 270 430,53 PLN.

 


 

W dniu 31.06.2015 r. dokonano odbioru trzeciego zadania, stanowiącego część przedmiotu umowy z firmą ProSPEN Paweł Nowakowski z Łasku. Zadanie polegało na dostawie, instalacji, konfiguracji i uruchomieniu 96 zestawów komputerowych, 14 drukarek, skanera, 24 czytników kodów kreskowych oraz 7 drukarek opasek na rękę.

 

Wartość umowna zadania: 334 806 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane przed terminem umownym, który przypadał na 29 maja 2015 r.

 


 

W dniu 13.03.2015 r. dokonano odbioru dwóch pierwszych zadań, stanowiących część przedmiotu umowy z firmą ProSPEN Paweł Nowakowski z Łasku. Zadania te obejmowały montaż kabla światłowodowego i rozbudowę sieci komputerowej oraz przebudowę pomieszczenia serwerowni mającą na celu dostosowanie pomieszczenia do nowego sprzętu, montaż drzwi, instalacji urządzenia klimatyzacyjnego oraz czytnika kart.

Wartość umowna obu zadań: 444 645 zł.

Zadania zostały wykonane w terminie.

 


 

W dniu 14.01.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w definicji "zaprojektuj i wybuduj" polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu w budynkach Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.  sieci informatycznej, w ramach projektu pn. "e-Szpital - kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regonalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Wykonawcą prac będzie firma PROSPEN Paweł Nowakowski, mająca siedzibę w Łasku.

Cena umowna opiewa na 1 533 810 zł, a ponadto wykonawca zobowiązał się do udzielenia  gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt komputerowy i peryferyjny, a także do bezpłatnej aktualizacji oprogramowania komputerowego w okresie 18 miesięcy od dokonania odbioru końcowego prac.

Zamówienie zostało podzielone na cztery zadania:

1. montaż kabla światłowodowego i rozbudowa sieci komputerowej (LAN) z wykorzystaniem istniejących elementów sieci w poszczególnych budynkach Szpitala;

2. przebudowa pomieszczenia serwerowni obejmująca lekkie prace budowlane, polegające na dostosowaniu pomieszczenia, wykonaniu ścianek działowych, montażu drzwi, instalacji urządzenia klimatyzacyjnego oraz czytnika kart, kamery IP;

3. instalacja wraz z dostawą, konfiguracją i uruchomieniem komputerów, drukarek, drukarek opasek na rękę, zasilaczy awaryjnych oraz czytników kodów kreskowych;

4. dostawa oprogramowania, udzielenie licencji na czas nieokreślony na oprogramowanie systemu informacji szpitalnej, instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania, wdrożenie i szkolenie użytkowników i administratorów systemu, dostawa serwerowego wirtualizacyjnego środowiska sprzętowego wraz z osprzętem i przeniesieniem systemów Infomedica i przeszkoleniem personelu.

Zadania opisane powyżej poprzedzone będą wykonaniem przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadania 1 i 2 mają zakończyć się w terminie do 6 marca 2015 r., natomiast zadania 3 i 4 - do dnia 29 maja 2015 r.


 


 

W dniu 28 lutego 2014 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Zduńskowolskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „e-Szpital – kompleksowa termomodernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” (nr projektu WND-RPLD.04.02.00-00-049/12).

Realizacja projektu zakłada wdrożenie elektronicznej administracji i e-usług w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o., mające na celu: 

  •  wprowadzenie e-usług dla pacjentów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego;

  • utworzenie infrastruktury teleinformatycznej w Szpitalu pozwalającej zarówno na świadczenie usług on-line w ramach projektu, jak i stwarzającej możliwość techniczną dla rozbudowy systemu;

  • usprawnienie procedur medyczno-administracyjnych w jednostce;

  •  utworzenie systemu pozwalającego na lepszą kontrolę pracy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego;

  •  poprawę warunków funkcjonowania całego Szpitala;

  •  unowocześnienie placówki w zakresie IT, dostosowanie do nowoczesnych standardów w zakresie obsługi pacjenta i zarządzania jednostką;

  •  zwiększenie potencjału rozwojowego Szpitala.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę serwerowni oraz budowę punktów pośrednich sieci LAN, modernizację sieci LAN w zakresie urządzeń aktywnych, zakup komputerów i urządzeń biurowych, zakup oprogramowania medycznego oraz jego wdrożenie.

Okres realizacji projektu: 06.04.2012 – 30.07.2015.

Całkowita wartość projektu: 1 547 338,20 PLN

Dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków EFRR: 1 296 941,22 PLN (85% wydatków kwalifikowanych)

Dofinansowanie ze środków Powiatu Zduńskowolskiego: 250 396,98 PLN.

Beneficjent:


Operator:

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg