naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 15-11-2018
Imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
Portal
Komisje Rady Powiatu Zduńskowlskiego
26-01-2015

 
Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Powiatu w zakresie kontroli.


W składzie:
1. Pani Joanna Pawłowska – przewodnicząca
2. Pani Elżbieta Andruszkiewicz – wiceprzewodnicząca
3. Pan Grzegorz Włodarczyk

 


Komisja Programowo – Budżetowa  

Komisja Programowo - Budżetowa działa w zakresie opiniowania sprawozdań z działalności finansowej, budżetu, opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie działalności finansowej oraz innych zadań zleconych przez Radę Powiatu. 

1. Pani Elżbieta Andruszkiewicz - przewodnicząca
2. Pan Grzegorz Włodarczyk - wiceprzewodniczący
3. Pan Marcin Łabędzki
4. Pan Feliks Pacewicz
5. Pani Joanna Pawłowska
6. Pan Wojciech Rychlik
7. Pan Przemysław Strzelczyk
8. Pan Janusz Kochelski

 

 

Komisja Ogólnospołeczna


Komisja Ogólnospołeczna działa w zakresie funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych, kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, ochrony praw konsumenta, współpracy z organizacjami samorządowymi, bezpieczeństwa, obronności, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażą oraz innych zdań zleconych przez Radę Powiatu. 

1. Pan Romuald Solarek - przewodniczący
2. Pan Piotr Warchlewski - wiceprzewodniczący
3. Pan Adam Kaczmarek
4. Pani Marta Kaczorowska
5. Pan Marcin Łabędzki
6. Pan Paweł Mataśka
7. Pan Feliks Pacewicz
8. Pan Marcin Rybka
9. Pan Wojciech Rychlik 
10. Pan Tomasz Ziółkowski

 


Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej działa w zakresie ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, gospodarki wodnej, leśnictwa,- rybactwa śródlądowego, rolnictwa, nadzoru weterynaryjnego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, transportu i dróg publicznych, geodezji oraz kartografii, architektury i budownictwa, nadzoru budowlanego oraz innych zadań zleconych przez Radę Powiatu.

1. Pan Dariusz Kubiak - przewodniczący
2. Pan Stanisław Szuster  - wiceprzewodniczący
3. Pan Marcin Łabędzki
4. Pan Feliks Pacewicz
5. Pan Wojciech Rychlik
6. Pani Hanna Iwaniuk 
7. Pani Jolanta Witkowska

 

Komisja Statutowa

Komisja Statutowa Rady Powiatu Zduńskowolskiego w składzie:

1. Pani Elżbieta Andruszkiewicz
2. Pani Joanna Pawłowska
3. Pan Marcin Łabędzki

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg