naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 18-2-2018
Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Portal
Edukacja
20-03-2014

O EDUKACJI W POWIECIE

Powiat zduńskowolski może pochwalić się bogatą i urozmaiconą siecią szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów (w tym 1 społeczne), 4 licea ogólnokształcące, liceum plastyczne, szkoła muzyczna, 4 zespoły szkół zawodowych kształcące m.in. w zawodach z branży elektronicznej, mechanicznej, ekonomicznej, rolniczej, włókienniczej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym działają szkoły dla dorosłych.

Powiat zduńskowolski jest organem prowadzącym dla 11 szkół (zespołów szkół) i placówek oświatowych. W roku szkolnym 2011/2012 do szkół podległych powiatowi uczęszcza 3412 uczniów, w tym 30 uczniów uczy się w gimnazjum, 1506 uczniów – w liceach ogólnokształcących, 22 w liceum profilowanym, 1017 w technikach, a 228 w zasadniczych szkołach zawodowych. W szkołach specjalnych uczy się 196 uczniów. W szkołach dla dorosłych naukę pobiera 413 słuchaczy. Z zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze korzysta obecnie 827 wychowanków. Uczniowie dojeżdżający do szkół ponadgimnazjalnych mogą skorzystać z Bursy Szkolnej lub z internatu przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.


Ponadto na terenie powiatu działalność edukacyjną prowadzą również niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły wyższe, tj. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Społeczna Akademia Nauk Wydział w Zduńskiej Woli.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
NOTATNIK POWIATOWY 2015 ost.pdf.01.jpg
Baner na strone kalendarz imprez.jpg
animator sportu.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
bez tytułu.JPG
baner_right3.png
Reklama na strone.jpg
zajawka WS.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
logo term.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo wystawa2.JPG
ajax,download,6.jpg
jumultithumb_joomla-ua.org.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg