naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - etap II
28-12-2017

Zakończyła się realizacja projektu pn. "Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - etap II". W ramach projektu wykonano:

w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Żeromskiego 3a

 

 1. wymiana stolarki drzwiowej - 1 szt.
 2. docieplenie ścian – 721,91 m2
 3. docieplenie stropodachu – 325,26 m2
 4. utwardzenie wokół budynku (opaska)
 5. wykonanie utwardzonych dojść
 6. modernizacja instalacji elektrycznej – wymian opraw oświetleniowych – 168 szt.
 7. wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej – wymiana grzejników - 43 szt.

Koszt robót budowlanych: 295 937,57 zł, w tym dofinansowanie: 169 221,29 zł

w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10

 

 1. wymiana stolarki drzwiowej - 2 szt.
 2. wymiana stolarki okiennej  - 31 szt.
 3. docieplenie ścian – 511,83 m2
 4. docieplenie stropodachu – 239,50 m2 (+ 1,64m2)
 5. utwardzenie wokół budynku (opaska)
 6. modernizacja instalacji elektrycznej – wymian opraw oświetleniowych - 73 szt.
 7. wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej – wymiana grzejników - 32 szt. (31)

Koszt robót budowlanych: 276 157,10  zł, w tym dofinansowanie: 175 823,45 zł

 w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ul. Łaska 61

 

 1. wymiana stolarki drzwiowej – 4 szt.
 2. wymiana stolarki okiennej - 23 szt.
 3. docieplenie ścian – 167,87 m2  (+ ścian piwnic - 133,94m2)
 4. docieplenie stropodachu – 207,76 m2
 5. utwardzenie wokół budynku (opaska)
 6. wykonanie utwardzonych dojść
 7. modernizacja instalacji elektrycznej – wymian opraw oświetleniowych - 46 szt.
 8. wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej – wymiana grzejników - 20 szt.
 9. wykonanie dodatkowej wentylacji w trzech pomieszczeniach w piwnicach budynku.

Koszt robót budowlanych: 241 746,40 zł, w tym dofinansowanie: 150 124,25 zł

 Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego, czego wskaźnikiem będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.

Roboty budowlane/termomodernizacyjne we wszystkich trzech budynkach zostały wykonane w okresie od marca do września 2017 r.

Planowane do osiągnięcia rezultaty:

 1. szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 100,63 tony równoważnika CO2/rok
 2. zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 282 090,00 kWh/rok
 3. ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 35,28 MWh/rok
 4. ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 786,93 GJ/rok
 5. zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów 793,16 GJ/rok

Głównym wykonawcą robót budowlanych była firma CONRESS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Sieradzu, a usługę nadzoru inwestorskiego pełnili: w branży ogólnobudowlanej: pan Łukasz Baryła z firmy Zarządzanie Projektami, w branży sanitarnej: pan Janusz Fengler, w branży elektrycznej: pan Józef Płóciennik, reprezentujący firmę PHU „Ortus” z siedzibą w Sieradzu.

Ogólna wartość robót budowlanych: 813 841,07 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 495 168,99 zł.

Okres realizacji projektu: lata 2016 – 2017.

 


W dniu 28.09.2017 r. Wykonawca, firma CONRESS SP. z o.o., zgłosił zakończenie robót budowlanych II etapu na dwóch budynkach: Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61 oraz Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10.

Zakres robót obejmował:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;

- docieplenie ścian;

- docieplenie stropodachu (w budynku PINB);

- wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej.

Łączna wartość zrealizowanych robót: 456 396,43 zł, z czego dofinansowanie z UE: 285 995,52 zł.

 

 

 

 


 

W dniu 07.09.2017 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych związane z II etapem inwestycji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3a. Zakres robót: wymiana drzwi zewnętrznych do pomieszczenia „0.17”, docieplenie ścian, wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej. Wartość zgłoszonych do odbioru robót – 212 267,80 zł, z czego dofinansowanie z UE: 118 674,55 zł.  

 

 

 


 

W dniu 15 maja 2017 r. zakończyły się roboty budowlane związane z I etapem inwestycji, tj.

1. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku (wymiana opraw oświetleniowych) oraz docieplenie dachu przez wdmuchnięcie granulatu materiału termoizolacyjnego w przestrzeń stropodachu. Wartość zrealizowanych robót: 39 990,26 zł, z czego dofinansowanie z UE: 27 635,55 zł.

2. w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61 – modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku (wymiana opraw oświetleniowych). Wartość zrealizowanych robót: 21 516,81 zł, z czego dofinansowanie z UE: 12 316,63 zł.

3. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3a – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku (wymiana opraw oświetleniowych) oraz docieplenie dachu przez wdmuchnięcie granulatu materiału termoizolacyjnego w przestrzeń stropodachu. Wartość zrealizowanych robót: 83 669,77 zł, z czego dofinansowanie z UE: 50 546,74 zł.

 


 

W dniu 08.03.2017 r. podpisane zostały umowy z wykonawcą prac termomodernizacyjnych w ramach projektu. Przetarg nieograniczony na ww. roboty budowlane został ogłoszony w dniu 23.01.2017 r. w podziale na trzy części:

Część I Termomodernizacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ul. Łaska 61

Część II Termomodernizacja Starostwa Powiatowego, ul. Królewska 10

Część III Termomodernizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Żeromskiego 3A.

Kryteria oceny:

cena - 60%

okres gwarancji - 40 %.

We wszystkich trzech częściach najkorzystniejsze oferty złożyła firma CONRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Sieradzu, ul. Warcka 6.

Teren budowy na wszystkich trzech obiektach został przekazany wykonawcy w dniu 10.03.2017 r.

Przewidywany umowami termin zakończenia robót budowlanych: 30.10.2017 r.

 


 

Powiat Zduńskowolski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0019/16-00, podpisanej w dniu 13.09.2016 r., realizuje projekt pn. "Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - etap II", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Przedsięwzięcie zakłada termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej, w których mieszczą się: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli, Powiatowy Inspektorat Pracy w Zduńskiej Woli, Starostwo Powiatowe (budynek przy ulicy Królewskiej 10).

Zakres prac przewiduje przede wszystkim:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

- docieplenie ścian

- docieplenie stropodachów

- wykonanie utwardzenia wokół budynków oraz utwardzonych dojść

- modernizację istniejącej instalacji elektrycznej

- wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego.

Planowane efekty:

- modernizacja energetyczna trzech budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1 285,79 m2

- spadek emisji gazów cieplarnianych

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanych budynkach

- oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej

- oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu.

Wartość całkowita projektu to 1 316 734 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi 799 637 zł.

Realizacja projektu została podzielona na dwa lata. W roku 2016 zostaną wykonane m.in. docieplenie dachów w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Starostwa Powiatowego i wymiana opraw oświetleniowych we wszystkich trzech budynkach.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg