naglowek.jpg
 
Dziś jest: Niedziela, 12-7-2020
Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Portal
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
01-02-2017

elem tego rozwiązania jest zachęcenie pracodawców i przedsiębiorców do zatrudniania osób młodych poprzez gwarantowanie refundacji części kosztów pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy.

 

Refundacja może być przyznana za zatrudnienie skierowanego do pracy bezrobotnego
do 30 roku życia, który podjął to zatrudnienie oraz ustalono dla niego II profil pomocy
i zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

Refundację może otrzymać pracodawca lub przedsiębiorąca.
Warunkiem przyznania refundacji jest:

  • zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przez okres 24 miesięcy
    w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 12 miesięcy refundacji;
  • niezmniejszenie w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Refundacja jest przyznawana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCY:

 

Pracodawca i przedsiębiorca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

 

WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ

Starosta zwraca Wnioskodawcy, który zatrudnił w ramach przyznanej refundacji skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia na okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (przy czym minimalne wynagrodzenie będzie podstawą do refundacji)
w przypadku proponowanego wynagrodzenia w wysokości powyżej minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku proponowanego wynagrodzenia w wysokości minimalnego lub poniżej (dotyczy pierwszej pracy), podstawą do refundacji będzie 95% proponowanego wynagrodzenia.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner-strona-regionalna-wystaw2.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
kalendarz-imprez2.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
Bez tytułu.png
baner_right3.png
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
och środ. baner.jpg
polair.jpg
sprawdz-jakosc-powietrza2.jpg
plakat.jpg