naglowek.jpg
 
Dziś jest: Czwartek, 22-2-2018
Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Portal
Pożyczka obrotowo - inwestycyjna
06-02-2017

POŻYCZKA OBROTOWO-INWESTYCYJNA

 

POŻYCZKOBIORCY
___________________

1. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
- posiadają siedzibę lub oddział prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego,
- nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej,
- nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

2. Osoby fizyczne posiadające adres zamieszkania na terenie woj. łódzkiego lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego. Warunkiem udzielenia pożyczki osobom fizycznym jest zarejestrowanie i podjęcie przez te osoby działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
___________________________

- finansowanie inwestycji polegających na m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-uslugowo-handlowych;

- zakup środków obrotowych  (maksymlnie 20%)

- tworzenie nowych miejsc pracy;

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;

- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP;

Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl
- pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.


KWOTA POŻYCZKI
__________________

- maksymalna kwota pożyczki - 400.000 zł

OKRES SPŁATY
__________________

- maksymalny okres spłaty pożyczki -  6 lat
- maksymalny okres karencji w spłacie kapitału - 6 m-cy

OPROCENTOWANIE*
____________________

- dla przedsiębiorców działających pow. 12 m-cy charakteryzujących się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych oprocentowanie od 3.83%,

- dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy charakteryzujących się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych oprocentowanie od 5.83%.

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i przedstawionych zabezpieczeń.

PROWIZJA
___________

2% od kwoty pożyczkiFORMA ZABEZPIECZEŃ
________________________

weksel in blanco Pożyczkobiorcy oraz dodatkowo:
- poręczenie osób fizycznych lub prawnych,
- zabezpieczenia majątkowe: przewłaszczenie rzeczy, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, inne.

__________________________________________________
*/ przy stopie bazowej na 01.01.2016 r. w wysokości 1.83%

  DOKUMENTY DO POBRANIA

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
NOTATNIK POWIATOWY 2015 ost.pdf.01.jpg
Baner na strone kalendarz imprez.jpg
animator sportu.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
bez tytułu.JPG
baner_right3.png
Reklama na strone.jpg
zajawka WS.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
logo term.jpg
paragrafy.jpg
b2.png
logo wystawa2.JPG
ajax,download,6.jpg
jumultithumb_joomla-ua.org.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg