naglowek.jpg
 
Dziś jest: Środa, 23-1-2019
Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Portal
Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole - zadanie II
08-06-2018

23 maja 2018 r., w obecności przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli, wykonawcy robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod trwającą rozbudowę budynku szkoły.

 

 

 


W dniach od 10 do 16 maja br. odbywały się czynności odbiorowe związane z realizacją I etapu robót budowlanych rozbudowy Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Karsznicach. Odbierane prace obejmowały: wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wykonanie płyty fundamentowej z izolacją budynku dydaktycznego, budowę budynku kotłowni i łącznika w stanie surowym otwartym (bez stolarki okiennej i drzwiowej), usunięcie kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną, położenie kabla elektrycznego zasilającego budynek kotłowni i budynek dydaktyczny. Wartość zrealizowanych robót I etapu wynosi 1 228 500,45 zł.  


 


6 listopada 2017 r. w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach podpisano umowę na dobudowanie do istniejącej infrastruktury budynku, w którym znajdą się trzy sale dydaktyczne dla potrzeb klas uczniów technikum o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z doposażeniem tych sal.

 


Rozbudowa szkoły będzie realizowana w ramach projektu „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole - Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach - zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z ich wyposażeniem. Oś priorytetowa: VII. Infrastruktura usług społecznych Działanie: VII.4 Edukacja Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

W budynku znajdą się:

- pracownia kolejowa, wyposażona w standardowy sprzęt dydaktyczny, tj. krzesła, tablice a także specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu: zegary kolejowe, toromierze, profilomierze, centralki telefoniczne – dyspozytorskie, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do rysowania schematów stacji, modele, foliogramy, przeźrocza, makiety, kasa fiskalna, a także zewnętrzne stanowisko dydaktyczne – torowisko ze zwrotnicą;

- pracownia hotelarska, zawierająca w pełni wyposażone stanowiska recepcji hotelowej, jednostki mieszkalnej, węzła higieniczno-sanitarnego, zaplecza magazynowego oraz salę konferencyjną;

- pracownia gastronomiczna, w tym stanowiska przygotowania i ekspedycji śniadań, 4 stanowiska egzaminacyjne, wyposażone m.in. w okapy kuchenne, szafy, stoły wydawcze, kuchnie, zmywarkę.

Projektowany obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkolno-dydaktycznym łącznikiem, w którym znajdzie się kotłownia służąca dostarczeniu ciepła i ciepłej wody użytkowej do nowo powstałego budynku. Integralną częścią przedsięwzięcia będzie budowa innych elementów, niezbędnych dla funkcjonowania projektowanego budynku, w tym zagospodarowanie terenu, a także budowa dróg i parkingów.

Roboty będące przedmiotem umowy z wykonawcą wykona firma P.H.B ”ZAMBUD II” z Sieradza. Wartość umowy: 5 895 908 zł, z czego dofinansowanie: 3 829 427 zł.

 

 

 


 

W dniu 5 czerwca podpisana została umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Powiatem Zduńskowolskim, o dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole - Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach - zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem".

Projekt, którego dotyczy umowa, przewiduje rozbudowę Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli poprzez dobudowanie do istniejącej infrastruktury budynku, w którym znajdą się trzy sale dydaktyczne dla potrzeb uczniów klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym oraz wyposażenie tych sal w niezbędny sprzęt specjalistyczny i dydaktyczny. Ponadto, wykonane zostanie zewnętrzne stanowisko dydaktyczne w postaci torowiska dwutorowego ze zwrotnicą, o długości około 60 m. Projektowany obiekt zostanie połączony z istniejącym budynkiem szkolno-dydaktycznym łącznikiem, w którym znajdzie się kotłownia, oparta na gruntowych pompach ciepła - planuje się dokonanie około 50 odwiertów. Kotłownia ta będzie służyć dostarczeniu ciepła i ciepłej wody użytkowej do nowo powstałego budynku. Integralną częścią przedsięwzięcia będzie wykonanie innych elementów, niezbędnych dla funkcjonowania projektowanego budynku, w tym zagospodarowanie terenu, a także budowa dróg i parkingów.

W budynku znajdą się: pracownia kolejowa, wyposażona w standardowy sprzęt dydaktyczny, tj. krzesła, tablice, a także specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu: zegary kolejowe, toromierze, profilomierze, centralkę telefoniczną - dyspozytorską, stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do rysowania schematów stacji, modele, foliogramy przeźrocza, makiety, kasa fiskalna oraz zewnętrzne stanowisko dydaktyczne: torowisko ze zwrotnicą; pracownia hotelarska, zawierająca w pełni wyposażone stanowiska recepcji hotelowej, jednostki mieszkalnej, węzła higieniczno-sanitarnego, zaplecza magazynowego oraz salę konferencyjną; pracownai gastronomiczna, w tym stanowiska przygotowania i ekspedycji posiłków, 4 stanowiska egzaminacyjne, wyposażone m.in. w okapy kuchenne, szafy, stoły wydawcze, kuchnię, zmywarkę.

Bezpośrednią grupą docelową projektu są uczniowie Zespołu Szkół w Karsznicach.

Projekt jest realizowany w ramach VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Infrastruktura usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Okres realizacji: 2017-2018.

Całkowita wartość projektu: 6 174 782 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 4 225 393 zł.

Wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego: 1 949 389 zł.

Cel projektu: polepszenie sytuacji w zakresie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli - Karsznicach.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
banerbox3.png
banerbox1.png
banerbox2.png
Bzyliszek lipiec 2014 rok OK wer Cor 9 (2).JPG
Beznazwy-1.jpg
baner_250_250.jpg
zajawka.jpg
co gdzie kiedy.jpg
baner niska jakość.jpg
ZIP-logo-300x263.jpg
baner_right1.png
baner_right3.png
bez tytułu.JPG
EDUKACJA.pdf.01.jpg
14045259_POMOC.jpg
b2.png
logo zw.jpg
logo_promuje_lodzkie do plakatu.jpg
och środ. baner.jpg